Executieve functies - VCLB

Wat zijn executieve functies? Hoe ontwikkelen ze? Hoe kunnen we deze ontwikkeling ondersteunen? Bij verschillende functioneringsproblemen komen we uit bij een uitval op een of meerdere executieve functies. Als we een profiel maken van de executieve functies van een leerling, hoe kunnen we dan aan de slag gaan met die leerling, de school, de ouders? Er wordt specifiek stilgestaan bij het werkgeheugen dat een plaats krijgt binnen het CHC-model. Het is een dag met een handelingsgerichte insteek vanuit de centrale vraag: als je dit weet over EF, wat betekent dat dan voor de mogelijke aanpak.

Lees meer More
Datum 
dinsdag, 3 maart, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Omgaan met kritiek van de familie - ZorgSaam

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om te gaan met opmerkingen, kritiek, klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 27 november, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Casustafels Vlaams Brabant/ Brussel: samenwerken in het jeugdhulplandschap - Steunpunt Jeugdhulp

Aan 10 tafels worden de hulpverleners uitgenodigd om - vertrekkende vanuit een concrete casus uit de praktijk - in gesprek te gaan met elkaar.

De nadruk zal tijdens deze namiddag liggen op het elkaar beter leren kennen over sectoren heen en brengt ook een inhoudelijke verdieping van het nieuwe jeugdhulplandschap en debat over knelpunten en mogelijkheden aan de hand van heel concrete vragen.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 20 november, 2015 - 09:00 tot 12:30
Organisatie 

Het verlangen naar troost - cursus

Het verlangen naar troost

Als we geconfronteerd worden met (emotionele) pijn is er een grote behoefte aan het ontvangen van troost.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 16 oktober, 2015 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Jaarlijks Congres ouderenmisbehandeling - VLOCO

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling en het Steunpunt Ouderenmis(be)handeling Oost-Vlaanderen hun jaarlijks congres.

VLOCO kiest voor het thema ‘Als de grens bereikt is’.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 12 juni, 2015 - 09:00 tot 15:00
Organisatie 

Basics empowerment - Groep Intro

Werksoort VIVT & LPO

Met de BASICS willen we om de 2 jaar onze kerndoelstelling en kernmethoden verder uitdiepen. In 2014 begonnen we weer van vooraf aan: we startten opnieuw met onze basisdoelstelling 'empowerment'. Op 17 september 2014 verkenden we de verschillende resultaatsgebieden van empowerment. Op dag 2, woensdag 27 mei 2015, vertrekken we vanuit de kernprocessen van onze werksoorten en leggen we de link met empowerment.

Lees meer More
Datum 
woensdag, 27 mei, 2015 - 09:30 tot 16:00
Organisatie 

Niet jij of ik maar wij in de jeugdhulpverlening!

Ben je al vertrouwd met het nieuwe jeugdhulplandschap dat sinds maart 2014 in werking is, maar wil je samen met ons zoeken naar hoe we daarin met onze cliënt en andere hulpverleners tot goede hulpverlening kunnen komen. Stel je jezelf nog de volgende vragen: Hoe gaat men er in andere sectoren mee om ? Zijn er meer samenwerkingsmogelijkheden ? Welke uitdagingen bracht dit nieuwe landschap ? Hoe nemen we de cliënt en zijn netwerk volledig mee in dit verhaal ?

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 8 mei, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Signaaldag Duurzame Samenleving

Een organisatie van Welzijnszorg.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 13 februari, 2015 - 09:30 tot 15:30
Organisatie 

International conference: the voice of children

INTERNATIONAL CONFERENCE: THE VOICE OF CHILDREN
Fri 27th of February 2015, 10AM – 17PM, Brussels
In collaboration with the Alliance for Childhood
 
Sat 28th & Sun 29th of February 2015, 11AM – 17PM, Monastery of Zelem
Workshops, co-creation sessions & Butterflywise concert ‘give me a voice’
 
During this conference we discover the different tools needed to give children a voice.
• the different levels of awareness in communication with children: verbal, non verbal, emotions, thoughts, intuition…

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 27 februari, 2015 - 09:00 tot 18:00
Organisatie 

Femma - personeelsstudiedag

Femma - personeelsstudiedag

Lees meer More
Datum 
donderdag, 4 december, 2014 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Pagina's

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen