Afbeelding 
gezin op de vlucht in Griekenland

Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen. Slotconferentie

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. Twee jaar onderzochten we de noden van gezinnen op de vlucht, hoe we bestaande initiatieven verder op elkaar kunnen afstemmen en tot integratie brengen. Twee jaar lang gingen we op interview bij begeleiders, bij ouders en kinderen van deze gezinnen zelf, aangevuld met een literatuurstudie over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen. We legden onze tussentijdse bevindingen voor aan het werkveld en we namen hun bemerkingen mee.

  • De resultaten hebben we gebundeld in het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken' (uitgave van Garant). Doorheen onze analyses krijgen de stemmen van gezinnen op de vlucht, ouders en jongeren, veel ruimte.
  • Daarnaast hebben we een methodiek ontwikkeld, Wortelen in nieuwe aarde. Een vertelspel over vertrekken en aankomen’, samen met Sesam vzw en illustrator Marie van Praag. Deze methodiek gebruikt de metafoor van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit en moet wortelen in andere aarde. Het verhaal en de illustraties helpen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

Op woensdag 8 mei 2019 organiseren we de slotconferentie en stellen we de beide voor.
 

Op het programma:

9u30-9u40: Inleiding

9u40-10u30: Toelichting bij het onderzoek en de resultaten, door Mieke Groeninck

10u30-10u45: Getuigenis van een gezin

Pauze 

11u-11u30: Toelichting bij de methodiek, gebaseerd op Tree of Life, door Claire Wiewauters & Kaat Van Acker

11u30 – 12u: Reacties op aanbevelingen voor werkveld en beleid, vanuit onze partners in dit project:

  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Charlotte Vandycke, directeur
  • Fedasil: Bieke Machiels, verantwoordelijke Studie en beleid 
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Ann Devos, pedagogisch begeleider onthaalonderwijs 
  • Kinderrechtencommissariaat: Jean Pierre Verhaeghe, beleidsadviseur 

12u-12u30: Reacties vanuit de zaal

12u30-13u: broodjeslunch

 

Praktisch

Deelname aan de studiedag is gratis; inschrijven is wel verplicht want het aantal plaatsen is beperkt.

Het boek en de methodiek kan je ter plaatse aankopen.

Beide zullen op de studiedag 20 euro kosten (40 voor de beide samen).

Betalen kan enkel ter plaatse en enkel via bancontact.

Daarna zullen het boek en de methodiek via onze campus kunnen besteld worden.

>> Schrijf je hier in

 

Een Odisee-project

Dit PWO-project van Odisee brengt inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar in een transdisciplinair onderzoek: orthopedagogiek, sociaal werk, gezinswetenschappen en onderwijs. 

Werkten mee aan het onderzoek: Mieke Groeninck, Patrick Meurs, Dirk Geldof, Claire Wiewauters en Kathleen Emmery vanuit Gezinswetenschappen; Ward De Boe vanuit Onderwijs; Kaat Van Acker vanuit Sociaal Werk; Isabel Berckmans vanuit Orthopedagogie.

 

Datum 
woensdag, 8 mei, 2019 - 09:30 tot 13:00
Organisatie 
Afbeelding 
gezin op de vlucht in Griekenland

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen