Afbeelding 

Geïntegreerde gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel

Een goede begeleiding van toekomstige ouders en van ouders met jonge kinderen, is cruciaal voor het welbevinden van gezinnen en kinderen. Daarnaast wordt meer en meer het belang van een geïntegreerde ondersteuning en dienstverlening onderschreven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Huizen van het Kind die, om tot een echte basisvoorziening te kunnen uitgroeien, verschillende levensdomeinen met elkaar moeten verbinden. Concreet gaat het onder meer over gezondheidszorg, ouderschap en opvoedingsondersteuning, maar evengoed over onderwijs, cultuur, sport en jeugd, en zelfs over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling,...

Superdivers Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) kent omwille van zijn superdiverse context verscheidene uitdagingen. Deze superdiversiteit tekent zich af op verschillende aspecten, zoals taal, cultuur, socio-economische positie (kansarmoede, scholings- en tewerkstellingsgraad), etc. Deze aspecten dienen dan ook mee in rekening te worden gebracht bij de ondersteuning van gezinnen in de Brussels regio.

De Brusselse overheid investeert actief in een breed aanbod van geïntegreerde gezinsondersteuning voor deze doelgroep.

Samen met studenten

Met steun van de VGC onderzoeken we wat de mogelijke drempels zijn die de instroom en doorstroom naar gezinsondersteunende initiatieven in Brussel zouden belemmeren.

Studenten van de tweede opleidingsfase van de bacheloropeiding Gezinswetenschappen werken actief mee aan de uitvoering van dit project.

In de onderzoeksfase van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 deden we:

  1. een bevraging van (toekomstige) ouders (online en face to face)
  2. een bevraging van de belangrijkste spelers in het werkveld (face to face).

We zullen op basis van de analyse hiervan verbetervoorstellen opstellen.

Dit onderzoek kadert in het preventieve gezondheidsbeleid en krijgt de steun van de VGC.

>> Lees hier de richtlijnen die we volgen voor de gegevensverzameling bij (toekomstige) Brusselse ouders.
 

Onderzoekers: Bo Fagardo en Simonne Vandewaerde

Promotoren: Kristien Nys en Kathleen Emmery

Afbeelding 
Focus 
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Simonne Vandewaerde
Contact 
Simonne Vandewaerde

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: simonne.vandewaerde@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen