Afbeelding 
gezin op de fiets

Gezinsconferentie 2019: Burgerinitiatieven voor gezinnen door gezinnen

Op 14 maart 2019 organiseren de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, met de steun van Kind & Gezin, voor de derde maal een Gezinsconferentie.

Deze keer is het thema ‘burgerinitiatieven voor en door gezinnen in Vlaanderen’.

Nieuwe solidariteit

Niet alleen de overheid en intermediairen spelen een rol in de ondersteuning van gezinnen, ook gezinnen zelf zetten initiatieven op om elkaar te helpen. In een tijd van toenemende individualisering en polarisering in de samenleving, zien we tegelijk steeds meer gewone burgers die het initiatief nemen om projecten en netwerken op te zetten waarin nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting vorm krijgen. 

De gezinsconferentie focust zich op de burgerinitiatieven waarbij gezinnen centraal staan (ouders/kinderen). Professionelen kunnen betrokken zijn, maar het zijn de gezinnen zelf die de belangrijkste initiatiefnemers zijn, bij het ontstaan van het initiatief of bij de organisatie ervan.

Inspiratiegids

In de aanloop naar de conferentie voeren Bo Fagardo, Kathleen Emmery en Dirk Luyten, in samenwerking met Liesbet Matthijs en Elke Valgaeren (Gezinsbond) een verkennend onderzoek uit naar een brede waaier van initiatieven die gezinnen zelf nemen om elkaar te ondersteunen. Ze maakten een inventaris, een breed overzicht van initiatieven waarbij gezinnen de belangrijkste initiatiefnemers zijn. Vervolgens werden 22 burgerinitiatieven bevraagd over hun ontstaan, werking en groei, faciliterende en belemmerende factoren. Ook vond op 6 december een focusgroep plaats met enkele ondersteunende initiatieven. Het resultaat lees je na in een onderzoeksrapport en een inspiratiegids.

Save the date!

Op de conferentie wordt ons verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven van en voor gezinnen gepresenteerd. Doel is te inspireren en te reflecteren over de werking van burgerinitiatieven en de relatie met de overheid. 

Doelgroepen zijn: burgerinitiatieven, ondersteunende organisaties, lokale overheden, Huizen van het Kind en andere geïnteresseerden.

We werken nog volop aan het programma, maar noteer alvast de datum: donderdag 14 maart 2019, op onze campus in Schaarbeek

 

 
Afbeelding 
gezin op de fiets
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen