Afbeelding 
man en vrouw drinken thee

Bijscholing 'Zorg voor Mantelzorg'

Mantelzorg wordt steeds belangrijker in een context waarin ouderen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Van voorzieningen en professionele hulpverleners wordt verwacht dat ook zij de informele thuiszorger beter gaan ondersteunen en omkaderen.

Deze bijscholing maakt deel uit van de banaba Psychosociale Gerontologie

Inhoud

We situeren mantelzorg in het brede veld van informele zorg:

 • Wat is mantelzorg precies?
 • Wat maakt iemand tot een mantelzorger?
 • Wat zijn kenmerken van mantelzorgers?
 • Welke tendensen bemoeilijken of faciliteren de keuze voor mantelzorg?

We gaan in op recente beleidsmaatregelen die mantelzorg ondersteunen. We lichten de balans van draagkracht en draaglast toe en gaan kort in op instrumenten die helpen de draagkracht in te schatten.

We bespreken de mogelijke samenwerking tussen professional, mantelzorger en zorgvrager vanuit een triadisch model.

Het thema mantelzorg maken we verder concreet door op specifieke professionele competenties en uitdagingen in de praktijk te focussen zoals:

 • netwerkanalyse in een mantelzorgsituatie,
 • ondersteunende communicatie bij mantelzorg,
 • vaardigheden om de draagkracht van mantelzorgers vergroten,
 • omgaan met verontrustende en ontspoorde mantelzorg,
 • cultuursensitief werken met mantelzorgers.

Tot slot bespreken we hoe we een mantelzorgbeleid kunnen voeren op niveau van de organisatie, rekening houdend met deontologische regels en privacy.

Voor wie?

Stafmedewerkers en directies van woonzorgcentra, diensten voor thuiszorg en andere voorzieningen voor ouderenzorg; medewerkers van het ouderenbeleid op lokaal niveau.

De lesgever

Joris van Puyenbroeck is doctor in de orthopedagogie, docent in de banaba Psychosociale Gerontologie, en mede-auteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg'

Het handboek 'Zorg voor mantelzorg' zal de basis vormen van deze dag; je vindt het in de boekhandel of je kan het ter plaatse aankopen à 22 euro.

Praktisch

Datum: donderdag 28 maart 2019, 9u-17u.

Plaats: Odisee, Campus Schaarbeek

Je kan op twee manieren aan deze vorming deelnemen:

 • Als creditstudent binnen de banaba Psychosociale Gerontologie. Dan betaal je het basisbedrag voor een forrmele inschrijving als creditstudent (238,50 euro) + een vast bedrag per studiepunt (11,20 euro per studiepunt). Dit opleidingonderdeel is 3 studiepunten, dus in totaal bedraagt het inschrijvingsgeld voor dit opleidingsonderdeel 271,90 euro.
 • Wat zijn de voordelen van deze formule?
  • Je betaalt eenmalig het basisbedrag. Als je (binnen dit academiejaar) nog meer opleidingsonderdelen van deze opleiding wil volgen, dan hoef je daarvoor enkel nog het inschrijvingsgeld voor de studiepunten te betalen.
  • Zo kan je deze cursus combineren met de cursus 'Innoveren en ondernemen in het werken met ouderen' die we aanbieden op drie donderdagen in april-mei 2019.
  • Je kan deelnemen aan het examen en indien je slaagt verwerf je een creditbewijs.
 • Als bijscholing. Dit kost 50 euro. Dan kan je echter niet deelnemen aan het examen. Je krijgt enkel een attest van deelname. 
 • In beide formules zijn het studiemateriaal en de lunch niet inbegrepen. 

Interesse? Stuur een mailtje naar kcgezinswetenschappen@odisee.be​

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen