Afbeelding 
Gezinnen en het nieuwe erfrecht

Gezinnen en het nieuwe erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid… en blijheid?

Erven gaat vaak gepaard met conflict. De uitdagingen zullen groter worden nu het nieuwe erfrecht (inwerkingtreding 1 september 2018) meer vrijheid toekent aan de erflater. Ook binnen het gezin zorgt de nieuwe wet, met bv. de wijziging van het omzettingsrecht van het vruchtgebruik, en de mogelijkheid om vooraf erfovereenkomsten vast te leggen, voor nieuwe dynamieken, maar potentieel ook voor nieuwe conflicten.

In deze praktijkgerichte opleiding bespreken we een aantal aspecten van het nieuwe erfrecht. We hebben zowel aandacht voor de (juridisch-technische en fiscale) regelgeving als voor de psychosociale en relationele consequenties voor gezinnen.

Programma:

  • Het nieuwe erfrecht perkt de reservataire (voorbehouden) aanspraken van enkele erfgenamen (kinderen en ouders) in. Zo beschikt de erflater over meer vrijheid om te bepalen aan wie haar/zijn nalatenschap zal toekomen. We exploreren eerst de reserve van de kinderen, partners en ouders (ascendenten). In een tweede beweging gaan we na hoe erflaters met deze vrijheid kunnen omgaan. Hoe kunnen zij in hun keuze worden ondersteund? Verandert deze vergrote vrijheid iets voor gezinnen in conflict?
  • Hoe kunnen we de impact van schenkingen (in geld en in natura) op de nalatenschap evalueren? We bespreken de gekende concepten van voorschot op erfenis en schenking buiten deel, inbreng en inkorting. We koppelen dit vervolgens aan de intentie van een erflater om de kinderen gelijk of ongelijk te willen behandelen.
  • Het nieuwe erfrecht tracht antwoorden te bieden op de nieuwe gezinsvormen, zoals nieuw samengestelde gezinnen. Welke handvatten biedt het nieuwe erfrecht daarvoor? Komt dit tegemoet aan de verschillende belangen van de verschillende leden van nieuw samengestelde gezinnen?
  • Het nieuwe erfrecht maakt het mogelijk om een erfovereenkomst te maken, vooraleer de erflater is overleden. Hoe kan een (nieuw samengesteld) gezin daarbij worden ondersteund?
  • Tot slot bekijken we de positie van de eerste generatie: de (groot)ouders. Hoe moeten we de vernieuwde regeling over onderhoudsaanspraken van deze ascendenten ten aanzien van de nalatenschap begrijpen? Ten tweede faciliteert het nieuwe erfrecht de generatiesprong tussen grootouders en kleinkinderen: mogelijk fiscaal erg interessant, maar wanneer is het ook familiaal een goede zet?

Lesgever: Elisabeth Adriaens is master in de Rechten en volgde het postgraduaat Bemiddeling in Familiale Zaken van de KULeuven. Ze werkt nu voor de Hogeschool Odisee, als onderzoekster gezinsbeleid aan het kenniscentrum Gezinswetenschappen, en als docent van enkele rechtsvakken in de opleiding Gezinswetenschappen.

Praktisch:

  • Datum: donderdag 29 november 2018, 9u30-16u
  • Plaats: Odisee-Campus Schaarbeek, lokaal Krokus
  • Prijs: 50 euro (syllabus en broodjeslunch inbegrepen)
  • Studenten betalen 25 euro (vermeld bij inschrijving je studentennummer onderaan in het veld 'opmerkingen')

 

Afbeelding 
Gezinnen en het nieuwe erfrecht
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen