Afbeelding 
“Family” by Spider.Dog is licensed under CC BY 2.0

Gezins- en opvoedingsondersteuning - Huizen van het Kind

Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning zijn centrale thema's van dit kenniscentrum. Op vraag van en samen met verschillende organisaties (o.a. Huizen van het Kind, Kind en Gezin, vzw De Keerkring enz.) trachten we de behoeften van ouders in het vizier te krijgen, het aanbod daar op af te stemmen en het bereik van de werking te versterken.
 

Een overzicht van onze belangrijkste projecten over dit thema:

 • In juni 2016 bevroeg Kind en Gezin de Huizen van het Kind over hun werking. Met welke actoren werken ze samen? Wie willen ze bereiken? Op welk aanbod en op welke thema's zetten ze in?
  Het kenniscentrum verwerkte de ingevulde vragenlijsten en schreef een onderzoeksrapport.
  >> Lees hier een beknopt overzicht van de opzet en de bevindingen
   
 • Op vraag van de gemeente Dilbeek en het Dilbeekse Huis van het Kind, onderzochten we, in samenwerking met prof. dr. Karla Van Leeuwen (Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KULeuven), de vragen en ondersteuningsnoden van ouders in Dilbeek. De bevindingen werden in een onderzoeksrapport gebundeld.
  Samen met het Dilbeekse Huis van het Kind en hun partners organiseerden we rondetafelgesprekken met ouders en het werkveld. Ze formuleerden concrete voorstellen om het ondersteuningsaanbod in Dilbeek te versterken, om het aanbod nog beter bekend te maken, om ouders in de werking van het Huis van het Kind te betrekken.
  >> Hier vind je meer informatie over het onderzoek en het terugkoppelingstraject.
   
 • Vzw De Keerkring, de initiatiefnemer van de Opvoedingslijn, vroeg ons om een stakeholdersbevraging uit te voeren bij ouders en het werkveld. Samen met prof. dr. Karla van Leeuwen en studenten van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen (Odisee) bevroegen we ouders (face to face en focusgroep) en het werkveld (websurvey) over opvoeding, opvoedingsvragen en ondersteuningsnoden en -mogelijkheden. Het onderzoeksrapport kan je online nalezen. 
  >> Hier vind je meer informatie over dit onderzoek.
   
 • Thuiscompagnie wil de hulpverlening aan gezinnen in armoede verbeteren en meer afstemmen op hun eigen levensdoelen. In Limburg is Thuiscompagnie actief in tientallen gezinnen.
  Op vraag van de Vlaamse overheid evalueerden wij dit project. Wij bekeken hoe de Limburgse gezinnen en de begeleiders de specifieke aanpak van Thuiscompagnie ervaren. Het onderzoeksrapport kan je online nalezen.
  >> Hier lees je meer over dit onderzoek.

  Opdat ook andere actoren aan de slag zouden kunnen gaan met de aanpak van Thuiscompagnie, werden de ervaringen in Limburg en de onderzoeksbevindingen in een draaiboek gebundeld.
  Dit draaiboek werd voorgesteld tijdens een studiedag in 2014.
  >> Je kan het draaiboek online nalezen.
   

Op zoek naar ondersteuning?

Het kenniscentrum en de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) bieden ondersteuning aan Huizen van het Kind, inloopteams, opvangvoorzieningen, enz. Zijn er thema's waarvoor uw team of werking bijkomende input kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld: de behoeften van ouders in kaart brengen, (nieuwe) werkvormen of thema’s verkennen of uitwerken, de toegankelijkheid van de werking versterken? 

Stuur uw thema's en vragen in de loop van het voorjaar door naar info.hig@odisee.be. Wij bekijken dan of onderzoeksmedewerkers of studenten Gezinswetenschappen (professionele Bachelor) met ruggensteun van praktijkbegeleiders en bachelorproefbegeleiders, met uw thema’s of vragen aan de slag kunnen gaan. 

Op 5 maart 2018 was er op onze campus in Schaarbeek een dialoogmoment met coördinatoren en partners van de Huizen van het Kind. De huizen brachten ondersteuningsnoden aan en we wisselden ideeën uit over de inzet van studenten en het onderzoeksteam in de Huizen van het Kind. 

Meer informatie over de ondersteunende rol die het kenniscentrum en de opleiding Gezinswetenschappen kunnen opnemen, vindt u in deze presentaties over de inzet van studenten en het onderzoeksteam in het werkveld:

Of mail naar kcgezinswetenschappen@odisee.be
 

Onderzoekers

Onze experte over deze thema's is Kristien Nys. Ze neemt als lector in de opleiding Gezinswetenschappen, als onderzoekster van het kenniscentrum en als praktijkonderzoekster aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven, zowel onderwijs-, onderzoeks- als ondersteuningsopdrachten over dit thema voor haar rekening.

Ook Bo Fagardo neemt onderzoeks- en ondersteuningsopdrachten op. Meer specifiek zal ze in het kader van de gezinsconferentie 2019 onderzoek voeren naar de diverse initiatieven door én voor gezinnen die bestaan binnen de veranderende samenleving.

Simonne Vandewaerde werkt, samen met Bo, aan een onderzoek over gezinsondersteuning in Brussel.

Kathleen Emmery werkt regelmatig mee aan onderzoek over deze thema's.

 

Beeld: “Family” by Spider.Dog (via Creative Commons)

Thema 
Afbeelding 
“Family” by Spider.Dog is licensed under CC BY 2.0
Focus 
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen