Afbeelding 

Jeugdwerk en ouders

Ondersteuningskader relatie ouders-jeugdwerk

In ons onderzoek voor het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, ‘Ouders en Jeugdwerk’, brachten we de verwachtingen van ouders en hun betrokkenheid bij het jeugdwerk in kaart.

De relatie tussen ouders en jeugdwerk is niet altijd eenduidig voor de betrokkenen zelf. Jeugdwerkers signaleren de moeilijkheden die ze ervaren om de relatie ouders-jeugdwerk vorm te geven.

Daarom startten we in 2015 dit nieuwe PWO-project op, samen met de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven), waarin we een stapje verder willen gaan dan louter de relatie in kaart te brengen. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen we een ondersteuningstool ontwikkelen die organisaties helpt om zicht te krijgen op de wijze waarop de relatie ouders-jeugdwerk in hun organisatie al dan niet vorm krijgt. De tool kan ook helpen om (verder) op een constructieve manier die relatie te ontwikkelen en hier maximaal op in te zetten.

Onderzoeksters Evelyn Morreel en Kristien Nys, en onze academische partner Karla Van Leeuwen (KULeuven), werken samen met de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking, Kazou en verscheidene partners uit het jeugdwerk.

Verloop van het onderzoek

In de eerste fase van het onderzoek bevroegen we 542 jeugdbegeleiders (professioneel of vrijwillig) via een online vragenlijst. Hoe ervaren ze de relatie ouders- jeugdwerk, waar zetten ze op in, wat vinden ze moeilijk, waarvoor willen ze ondersteuning...? In de volgende fase gaan we met de resultaten verder aan de slag in verdiepende groepsgesprekken en verzamelen we goede praktijkvoorbeelden. 

We organiseerden in het voorjaar van 2017 verschillende rondetafelgesprekken op verschillende locaties waarin we met de resultaten verder aan de slag gingen. Om de tool vorm te geven wilden graag van zoveel mogelijk jeugd(bege)leiders/-animatoren/-werkers (beroepskracht of vrijwilliger) horen waar die net op zou moeten inzetten. In het najaar werd de tool uitgebreid getest tijdens een reflectiemoment met en voor jeugdwerkers.

Zie ook de afbeelding van het onderzoeksverloop hieronder.

Zelf meewerken?

Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar goede praktijkvoorbeelden en tips, maar ook ondersteunings- of vormingsmateriaal over omgaan met ouders. We bundelen deze later in een databank als onderdeel van de tool.

Organiseert uw jeugdwerking een vorming over ouders? Ontwikkelden jullie al materiaal (bv. een ouderpagina op jullie website, (vertaalde) informatieboekjes voor ouders) … of gebruiken jullie door anderen ontwikkeld materiaal? Organiseren jullie een ouderactiviteit of ken je andere werkingen met ouderactiviteiten? Laat het ons weten! 

 


Het onderzoeksopzet wordt hieronder nog eens schematisch voorgesteld:

Afbeelding 
Focus 
Contact 
Evelyn Morreel

Telefoon: 02 240 68 46
E-mail: evelyn.morreel@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen