Het Vlaamse Jeugdhulplandschap in kaart

Sinds 1 maart 2014 zijn we in Vlaanderen aan de slag in een nieuw Jeugdhulplandschap. Om samen met onze cliënt in dit landschap tot goede hulpverlening te komen, is het belangrijk dat we dit landschap goed kennen, maar ook dat we er creatief mee aan de slag gaan, over de sectoren heen kijken en onze ervaringen delen met anderen. Om die reden gaat er een nieuwe vormingsreeks over het nieuwe jeugdhulplandschap van start met voor elk wat wils.

Zoek jij nog een inleiding op dit nieuwe landschap: de tekening en de gebruikte terminologie? Wil je eens horen hoe de rechten van je cliënten in dit landschap begrepen moeten worden? Neem dan zeker een kijkje in het programma van deze inleidende dag.

Ben je al helemaal vertrouwd met het nieuwe landschap ? Misschien zijn de verdiepende vormingsdag van 8 mei " Niet jij of ik, maar wij in de jeugdhulpverlening" of de casustafels die dit najaar in alle regio's plaatsvinden dan misschien wel iets voor jou ? Neem een kijkje in het aanbod via onze kalender.

PROGRAMMA

9.00-9.30 Onthaal

9.30-10.30 Samen op stap door het nieuwe jeugdhulplandschap – Annelies Mincke (Jongerenbegeleiding/Informant) en Annemie Van Looveren (Steunpunt Jeugdhulp)

Sinds 1 maart 2014 zijn hulpverleners overheen Vlaanderen aan de slag binnen het nieuwe integrale jeugdhulplandschap. Voor velen klinken de begrippen ‘intersectorale toegangspoort’, ‘gemandateerde voorzieningen’, ‘A-document’, ‘M-document’, ‘observerend casemanagement’, ‘indicatiestellingsverslag’, … al bekend in de oren. Maar veel praktijkwerkers voelen zich nog steeds ‘dummies’ binnen Integrale Jeugdhulp. Er leven nog heel wat vragen en onduidelijkheden over hoe het nieuwe landschap in elkaar zit:

Wanneer stap ik samen met een gezin naar de toegangspoort?
Wanneer kan je terecht bij een gemandateerde voorziening?
Welke documenten moet ik allemaal invullen?
Hoe verloopt een procedure bij de Gemandateerde voorziening of de Intersectorale Toegangspoort ?

In deze voormiddag gaan we samen op stap in het schema van integrale jeugdhulp. Het schema wordt helemaal toegelicht en aan de hand van casussen concreet gemaakt.

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00 Vervolg inleiding in het jeugdhulplandschap

12:00-13.00 Pauze

13.00-13.30 De cliënt als regisseur? - Kristin Nuyts (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)

Het decreet bepaalt dat de jeugdhulp “maximaal de eigen krachten inzet van minderjarigen, ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving, en hen daarin versterkt”.

Krachtgericht én netwerkgericht werken met het oog op maximale participatie en verbinding tussen formele en informele zorg en ondersteuning. Niet ‘overnemen’ als hulpverlener maar er voor zorgen dat de cliënt met zijn/haar netwerk (weer) de regie over het eigen leven en over de gevraagde ondersteuning daartoe krijgt. Mooie uitgangspunten en toch blijken in de praktijk de “Ja, maars…” talrijk en belemmerend om voluit deze kaart te trekken. We belichten de kracht van werken met ‘eigen kracht’ en zoomen in op enkele struikelblokken die we vaststellen bij hulpverleners en cliënten.

13.30-14:00 Mag of moet de cliënt alles weten? Dossier, evaluatie en open verslaggeving– Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp)

Over het dossier van de voorziening .

Over (open) verslaggeving naar verschillende spelers in de jeugdhulp: toegangspoort, OCJ en VK, sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp en jeugdrechtbank.

Over het uitwisselen van informatie tussen verschillende jeugdhulpinstanties: what’s new in het decreet IJH?

En de cliënt stond erbij en keek ernaar…

Over zesmaandelijkse evaluaties en toegang tot het dossier.

De volgende vragen blijven belangrijke handvaten:Wat doe je?, Met wie werk je samen?, Welke informatie bundel je waar?, Voor wie doe je het?, Waarom doe je het?

De spreker gidst je door de basics van de papierwinkel – en hoe het de kinderen en jongeren ten goede komt.

14.00-14.30 Pauze

14.30-15:00: Breuken in de hulpverlening tegengaan met cliëntoverleg en bemiddeling! – Mia Claes (UCLL)

Cliëntoverleg en bemiddeling. Twee interessante, weliswaar verschillende methoden om de dialoog tussen de hulpverleners en de cliënt meer mogelijk te maken in functie van de continuïteit van de hulpverlening. In het cliëntoverleg zoeken we naar verdere afstemming en coördinatie van de hulpverlening in complexe situaties; in de bemiddeling ontwarren we conflicten die de hulpverlening belasten. Beiden methoden werken met een neutrale, onafhankelijke derde!

Wie kan dit aanvragen? Wanneer kan je dit aanvragen? Waarvoor en hoe gaat dit nu concreet in z’n werk? Wat is nu juist het verschil tussen beiden?

Dat hoor je allemaal in de korte toelichting.

15:00-15:30: Echt samenwerken met ouders en kinderen in situaties van verontrusting?! Jan Tibo (Sporen VZW)

Wanneer hulpverleners (of anderen) zich ongerust maken over hoe het met de kinderen gaat, zijn ouders op het eerste gezicht niet steeds bereid om deze bemoeienis van buiten af zomaar aan te nemen. Hoe lukt het dan vaak toch om met gezinnen een partnerschap aan te gaan, en samen de schouders te zetten onder een betere en veiligere toekomst voor de kinderen, zelfs in “vrijwillig aanvaarde” of “gedwongen hulpverlening”? … via respect en waardering, verstaanbare woorden, een gezamenlijk kader, het installeren van hoop, en een gedragen plan: enkele uitgangspunten vanuit het werk van Andrew Turnell, Sonja Parker, Susie Essex en de praktijk van Sporen vzw.

15:30-16:00: vragen en debat met de zaal.

Date 
Wednesday, April 22, 2015 - 09:00 to 16:00
Organized by 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen