Afbeelding 

Gezinsconferentie 14 maart 2019: Burgerinitiatieven voor gezinnen door gezinnen

We zien vandaag in onze samenleving heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting ontstaan. Niet enkel overheden, intermediairen en professionals kunnen gezinnen ondersteunen, ook burgers en gezinnen steken zélf de handen uit de mouwen.

Tijdens de Gezinsconferentie stelden wij als Kenniscentrum Gezinswetenschappen samen met de Gezinsbond de resultaten voor van ons verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Het volledige onderzoeksrapport kan u hiernaast downloaden. 

 • We brachten de verschillende soorten initiatieven in kaart;
 • we gingen na wat faciliterende en belemmerende factoren zijn;
 • welke rol de verschillende ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen voor burgerinitiatieven.

Het onderzoek vormde ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten. De inspiratiegids is verkrijgbaar bij de Gezinsbond via gezinspolitiek@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.77 (10 euro inclusief verzendingskosten, voor 5 exemplaren betaal je 40 euro).  

 

Persoverzicht

De Standaard ging op bezoek bij een van de initiatieven die in ons onderzoek aan bod kwamen, De Kast in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De reportage hierover verscheen op donderdag 14 maart in de gedrukte krant (zie hiernaast) en op de website van De Standaard

- Ook Het Nieuwsblad publiceerde deze reportage op zijn website op 14 maart (Deze kast brengt buren dichter bij elkaar: “Iedereen heeft toch wel eens iets te veel?"), en in de gedrukte krant op 15 maart (zie hiernaast).

- In de Metro verscheen op 14 maart het artikel Lokale overheden en burgerinitiatieven moeten elkaar omarmen, waarin coördinator Kathleen Emmery het onderzoek uit de doeken deed.  

- Ook het Brusselse magazine Bruzz.be besteedde op 14 maart online aandacht aan de Gezinsconferentie en het onderzoek, met een extra vermelding voor de Brusselse initiatieven Mangoboom in bloei, Ladder'Op en Babytheek die in ons onderzoek aan bod kwamen. 

- Ook op 14 maart zoomde het ochtendprogramma Start je Dag van Radio 2 Limburg naar aanleiding van de Gezinsconferentie in op de Egeltjes, een Limburgs burgerinitiatief dat ook deel uitmaakte van ons onderzoek. 

- Op 15 maart publiceerde het magazine Libelle een interview met een van de initiatiefneemsters van De Kast, en vermeldde daarbij ook onze inspiratiegids.  

- In zijn aprilnummer wijdde ook De Bond een artikel aan de burgerinitiatieven, met de titel 'Als burgers zelf het heft in handen nemen' (zie hiernaast). 

- TerZake Magazine nam dit artikel over in zijn juninummer (zie hiernaast).

 

Programma

 • 09.00 u: Onthaal
 • 09.30 u: Verwelkoming door Tanja Nuelant, voorzitster van de Gezinsconferentie
 • 09.40 u.: Videoboodschap van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 • 09.50 u: Keynote speech: "De opkomst en evolutie van burgerinitiatieven in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen" door Dirk Holemans, Oikos
 • 10.20 u: “Het landschap van burgerinitiatieven voor en door gezinnen”, door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw
 • 10.45 u: Pauze
 • 11.15 u: “Opportuniteiten en uitdagingen voor burgerinitiatieven”, door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw
 • 11.35 u: “Synthese en aanbevelingen voor praktijk, ondersteunende organisaties en beleid” , door Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw
 • 11.55 u: Toelichting bij het namiddagprogramma aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden
 • 12.30 u: Middagpauze en marktwerking met voorstelling van verschillende burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties
 • 14.00 u: Keuze uit 1 van de volgende 5 activiteiten:

- INSPIRATIESESSIE door De Egeltjes, kinderopvang voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.
Wat als je een goed idee hebt dat binnen geen enkele regelgeving past? Is je initiatief dan wel levensvatbaar? Een dialoog over het spanningsveld tussen innovatie en nood aan ondersteuning binnen de heersende subsidiekaders.

- WORKSHOP begeleid door Cokido-De Stuyverij, buitenschoolse kinderopvang door ouders/broedplek.
Hoe zorg je ervoor dat je initiatief niet te routineus wordt? Wat heb je nodig om vitaliteit in je team te behouden, opvolging te verzekeren, een gezonde structuur op te bouwen… en hoe kom je tegemoet aan de uitdagingen die hiermee gepaard gaan?

- PRAKTIJKVOORBEELD uit de stad Antwerpen: samen kwetsbare gezinnen bereiken.
Een samenwerking tussen Stad Antwerpen, de Huizen van het Kind en de Gezinsbond voor het bereiken van kwetsbare gezinnen.

- PRAKTIJKVOORBEELD uit de gemeente Kortenberg die expliciet werkt aan een participatiebeleid.
Werken aan een klimaat waarin burgers met ideeën zich geroepen en gesteund voelen om initiatieven op poten te zetten die ertoe doen voor gezinnen.

- PANELGESPREK, met ondersteunende organisaties.
De ondersteuning van burgerinitiatieven door overheid en ondersteunende organisaties (met onder meer De Stuyverij).

 • 15.30 u: Receptie

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen