Afbeelding 

Fairness in siblingrelaties

Elk jaar op 15 mei vieren de VN de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om rond die dag extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Sinds 1997 beantwoordt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen deze oproep met een jaarlijkse publicatie over gezinsbeleid en met een studiedag.

De speciale band tussen ‘siblings’

In 2021 focussen we op de band tussen broers en zussen, oftewel ‘siblings’ (we gebruiken hier de Engelse term omdat het Nederlands er geen aparte term voor heeft). Tot voor kort bleef de band tussen siblings wat onderbelicht in gezinswetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Ook in het overheidsbeleid beperkt de aandacht voor broers en zussen zich grotendeels tot de domeinen sociale zekerheid en fiscaliteit, waar de gezinssamenstelling en het aantal kinderen meetellen. Bij de kinderopvang en op school is er bovendien soms een voorrangsregeling voor broers en zussen.

Toch heeft deze bijzondere relatie een grote impact op onze levens. Vaak duurt de band tussen siblings het langst van al onze relaties, en dat terwijl we onze broers en zussen niet zelf kiezen. Hoe bijzonder deze band is, blijkt ook uit de talloze verhalen uit de cultuurgeschiedenis tot nu, waarbij de rivaliteit of net de onderlinge steun tussen broers en zussen de hoofdrol speelt.

Fairness tussen siblings

Er valt dus nog wat onderzoeksterrein te ontginnen over deze bijzondere relatie, en dat willen we met onze uitgave naar aanleiding van de Dag van het Gezin 2021 ook doen. We hebben daarbij speciale aandacht voor ‘fairness’. Het begrip ‘fairness’ staat voor rechtvaardigheid, solidariteit, gelijke behandeling en respect voor het verschil. Toegepast op broers en zussen gaat het onder meer over hoe verschillend siblings naar hun opvoeding kijken of over de verschillende behandeling van ouders ten aanzien van hun kinderen. Bovendien worden siblings erfgenamen van het familiale erfgoed van zowel moeders- als vaderskant. Broers en zussen kunnen daar elk helemaal anders mee omgaan en hun levens er anders door vormgeven. Ook onderling moeten ze de baten en lasten verdelen. Welke verdeling is fair en billijk?

Al deze elementen blijven de relatie tussen siblings ook op latere leeftijd beïnvloeden. Vanuit een levensloopbenadering op gezinnen gaat deze publicatie bijgevolg niet enkel over samenwonende siblings, maar ook over de contacten tussen volwassen, uithuizige siblings. De bijdragen voor het boek zullen expliciet werken rond fairness in siblingrelaties, dat vanuit verschillende disciplines een verschillende invulling krijgt. We denken daarbij aan historische en antropologische interpretaties van siblingrelaties, hoe differentiële opvoeding inwerkt op de relaties van broers en zussen in de levensloop, siblingrelaties na scheiding en in de jeugdhulp, economische overwegingen bij de overdracht van een familiebedrijf, verschillende rollen die broers en zussen opnemen in de mantelzorg voor hun ouders, implicaties van de recente hervorming van het erfrecht in België, ...

Praktisch

Het boek wordt op 12 mei 2021 voorgesteld op een studiedag naar aanleiding van de Dag van het Gezin.

Meer info volgt.

Afbeelding 
Focus 
Gianni Loosveldt
Contact 
Gianni Loosveldt

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: gianni.loosveldt@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen