Afbeelding 

REFUFAM: integratieproces van vluchtelingengezinnen versterken

REFUFAM staat voor 'From policy gaps to policy innovations. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families' en onderzoekt hoe het Belgische migratie- en integratiebeleid hervormd kan worden om het integratieproces van vluchtelingengezinnen te versterken.

Interdisciplinair onderzoek

REFUFAM bestaat uit drie onderdelen, elk bouwend op een andere discipline: 

  • een juridisch-politieke pijler onderzoekt de institutionele inrichting van het asiel- en integratiebeleid in België; 
  • een psychosociale pijler bestudeert het mentale welzijn van vluchtelingen en hun familieleden;
  • een sociaalruimtelijke pijler documenteert de lokale integratietrajecten van vluchtelingen en hun gezinsleden. 
Vanuit deze interdisciplinaire aanpak wil REFUFAM wetenschappelijk bewijs aanleveren over de impact van overheidsbeleid en innovatieve ondersteuningspraktijken op het welzijn en de integratietrajecten van vluchtelingen en hun gezinsleden. 

Rol van het kenniscentrum

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is een van de partners en staat in voor het tweede luik van dit onderzoeksproject: Hoe staat het met het psychosociaal welzijn van vluchtelingengezinnen en wat is de impact van beleidsmaatregelen en steunstructuren doorheen het integratietraject op hun welzijn?

Partners

Het consortium van REFUFAM bestaat uit:
  • het CESSMIR (Centre for the Social Study of Migration and Refugees, Dep. Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Dep. Architectuur en Ruimtelijke Planning, Onderzoeksgroep Migratierecht, Universiteit Gent);
  • het Métrolab (UCLouvain/ULB);
  • het Kenniscentrum Gezinswetenschaoppen van Odisee.

REFUFAM wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van het Belgian Science Policy Office (BELSPO).

Odisee-onderzoekers

 
Beeld: Oxfam Australië
Afbeelding 
Contact 
Mieke Groeninck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: mieke.groeninck@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeekl

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen