Afbeelding 
logo website  'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

DEZE BIJSCHOLING WERD GEANNULEERD.

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over de zorg van hun kind, over het zorgtraject van hun kind maar ook hoe ze hierbij ook zorg kunnen hebben voor zichzelf en voor de andere familieleden. 

Hoe kunnen hulpverleners de ouders betrekken als bondgenoten in het helingsproces van het kind zonder de vertrouwensband tussen hulpverlener en kind te ondermijnen? 
Wat zijn eigenlijk de noden en verwachtingen van ouders die te maken krijgen met een suïcidaal kind?
Hoe kunnen hulpverleners actiever omgaan met de vragen en verwachtingen van ouders?

Inhoud

De workshop hanteert als leidraad de online tool ‘Help! Mijn kind denkt aan Zelfmoord’, die we ontwikkelden voor ouders, en die ingebed zit in de website van Zelfmoord1813.be.

Aspecten die aan bod komen:

  • bewustwording van de impact op ouders;
  • noden van ouders;
  • hoe ouders betrekken in de zorg van het suïcidaal kind.

Deze tool is gebaseerd op kwalitatief onderzoek dat ons een beter zicht geeft op de waargenomen rollen, uitdagingen, processen en noden van ouders van een suïcidaal kind binnen de context van het gezin. Daarvoor gingen we in gesprek met ouders zelf. Ook hierover krijg je informatie.

Methodiek

Bespreking van noden en ervaringen van ouders aan de hand van getuigenissen van ouders, discussie over hoe ouders te betrekken in het zorgtraject van het kind; voorstelling van de onderzoeksresultaten aan de hand van een PowerPointpresentatie en uitgebreide introductie tot de online tool, met veel aandacht voor cases en ruimte voor vragen.

Doelgroep

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en de opvoedingsondersteuning. Deze vorming richt zich eerder op gevorderden, dus enige voorkennis is gewenst. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Alexandre Reynders is doctor in de biomedische wetenschappen en master in de sociologie. Zijn doctoraat onderzocht suïcide in Vlaanderen en Nederland. In de opleiding Gezinswetenschappen is hij docent Sociologie in het jongvolwassenentraject. Voor het kenniscentrum werkt hij mee aan verschillende projecten en deed hij het onderzoek 'Opvoedingsondersteuning aan ouders met suïcidale jongeren', in het kader waarvan hij deze tool ontwikkelde.

Praktisch

  • Datum: dinsdag 15 oktober 2019, 9u30-12u30
  • Plaats: Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent
  • Prijs: 45 euro (20 euro voor studenten)

DEZE BIJSCHOLING WERD GEANNULEERD.

 

Afbeelding 
logo website  'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'
Alexandre Reynders
Contact 
Alexandre Reynders

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: alexandre.reynders@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen