Grootoudersontmoeting 'Zie de mens' - De Gezinsbond

Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond haar tiende Grootoudersontmoeting. 'Zie de mens' is niet toevallig het thema van de dag . We stellen u de hoofdrolspelers voor.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 13 november, 2015 - 10:00 tot 14:00
Organisatie 

De armoedekloof overbruggen. Onderwijs, welzijn en alle betrokken actoren samen aan de slag.

Of u nu in het onderwijs of in de welzijnssector actief bent, de armoedekloof vormt onverminderd een permanente bron van zorg. Oplossingen ten gronde uitwerken is de taak van politieke en

economische besluitvorming. Toch kan tegelijk al heel wat gerealiseerd worden als alle betrokkenen maximaal samenwerken om de grootste noden aan te pakken.

Op deze studiedag willen we vanuit Welwijs suggesties doen over hoe dat het beste kan gebeuren.

Lees meer More
Datum 
dinsdag, 6 oktober, 2015 - 08:45 tot 12:15
Organisatie 

Studiedag 'De hulpverlener in z'n blootje'

Steunpunt Jeugdhulp nodigt je van harte uit op de studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’ die wat wil vertellen over zelfzorg en zorg voor de andere in de jeugdhulpverlening.
Zelfzorg in de hulpverlening valt te vergelijken met het veiligheidsvoorschrift in een vliegtuig. Dat zegt tegen alle passagiers dat je eerst je eigen zuurstofmasker dient op te zetten voor je iemand anders helpt met het zijne. Het is als hulpverlener noodzakelijk je eigen grenzen te kennen en te bewaken om vervolgens de beste geschikte hulp aan de cliënt te kunnen geven.

Lees meer More
Datum 
donderdag, 26 november, 2015 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Politeia organiseert: 'Witte zwanen, zwarte zwanen'

Een inclusieve en participatieve samenleving als dam tegen radicalisering?! Georganiseerd op onze campus door Politeia.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 16 oktober, 2015 - 09:00 tot 16:30
Organisatie 

Trefdag Vocvo - Lerende volwassenen in leerrijke leef-, werk- en educatieve omgevingen

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) nodigt je graag uit op zijn tweejaarlijkse trefdag. Iedereen die zich professioneel bezighoudt met lerende volwassenen is van harte welkom!

Het thema is dit jaar ‘Lerende volwassenen in leerrijke leef-, werk- en educatieve omgevingen’. Prof. dr. Herman Baert (KU Leuven) is keynote spreker.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 20 mei, 2016 - 09:00 tot 16:30
Organisatie 

Dyslexie en dyscalculie: is er iets nieuws onder de zon?

Deze nascholing laat experten op het domein van dyslexie en dyscalculie aan het woord over recent wetenschappelijk onderzoek en de mogelijke implicaties voor de praktijk.

Lees meer More
Datum 
donderdag, 28 april, 2016 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Executieve functies - VCLB

Wat zijn executieve functies? Hoe ontwikkelen ze? Hoe kunnen we deze ontwikkeling ondersteunen? Bij verschillende functioneringsproblemen komen we uit bij een uitval op een of meerdere executieve functies. Als we een profiel maken van de executieve functies van een leerling, hoe kunnen we dan aan de slag gaan met die leerling, de school, de ouders? Er wordt specifiek stilgestaan bij het werkgeheugen dat een plaats krijgt binnen het CHC-model. Het is een dag met een handelingsgerichte insteek vanuit de centrale vraag: als je dit weet over EF, wat betekent dat dan voor de mogelijke aanpak.

Lees meer More
Datum 
dinsdag, 3 maart, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Omgaan met kritiek van de familie - ZorgSaam

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om te gaan met opmerkingen, kritiek, klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 27 november, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

Casustafels Vlaams Brabant/ Brussel: samenwerken in het jeugdhulplandschap - Steunpunt Jeugdhulp

Aan 10 tafels worden de hulpverleners uitgenodigd om - vertrekkende vanuit een concrete casus uit de praktijk - in gesprek te gaan met elkaar.

De nadruk zal tijdens deze namiddag liggen op het elkaar beter leren kennen over sectoren heen en brengt ook een inhoudelijke verdieping van het nieuwe jeugdhulplandschap en debat over knelpunten en mogelijkheden aan de hand van heel concrete vragen.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 20 november, 2015 - 09:00 tot 12:30
Organisatie 

Het verlangen naar troost - cursus

Het verlangen naar troost

Als we geconfronteerd worden met (emotionele) pijn is er een grote behoefte aan het ontvangen van troost.

Lees meer More
Datum 
vrijdag, 16 oktober, 2015 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

Pagina's

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen