Allemaal anders - Sleutelen aan een uitdagend onderwijs in diversiteit

De diversiteit in onze samenleving neemt toe. Op vlak van cultuur, taal, religie, huidskleur en sociaal-economische achtergrond herkennen we een grotere verscheidenheid. Dit maakt onze samenleving rijker en boeiender maar gaat ook gepaard met een verdere dualisering. Ook gender maakt daar bovenop nog vaak een verschil.

Deze groeiende diversiteit laat zich ook voelen in ons onderwijs. De leerlingenpopulatie bestaat niet langer uit een meerderheid-minderheid maar uit een veelheid van minderheden. De samenstelling van onze lerarenteams volgt de maatschappelijke trend met mondjesmaat.

Deze situatie roept nieuwe vragen en verwachtingen op en stelt nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Hoe gaan wij als school, als leerkracht om met deze (super)diverse context? Hoe kunnen we de kansen optimaal gebruiken? Welke rol kan het welzijnswerk hierin spelen. Welke nieuwe kennis en competenties zijn nodig? Op deze vragen willen wij op de studie(voor)middag van Welwijs verder ingaan.

Kom inspiratie opdoen tijdens deze studievoormiddag op dinsdag 7 oktober 2014. Deelnemers krijgen het 100ste nummer van Welwijs in december toegestuurd.

8u45 Onthaal
 
9u15 Verwelkoming door Maria De Bie, voorzitter van de studievoormiddag
 
9u20 Welwijs: 25jaar aandacht voor diversiteit in onderwijs en welzijnswerk
Nicole Vettenburg, Welwijs
 
9u45 Superdiversiteit als kader voor onderwijs en welzijn in de 21ste eeuw
Dirk Geldof, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), Opleiding Sociaal Werk, Karel de Grote-Hogeschool
 
10u20 Taal en welbevinden in een diverse school, een praktijkverhaal
Hans Hendriks, Basisschool De Wereldreiziger, SO Antwerpen
 
10u45 Koffiepauze
 
11u15 Diversiteit is de norm. Er leren mee omgaan de uitdaging
Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
 
11u45 Tijd voor een nieuwe autoriteit?
Bart Colson, PAika , UZ Brussel
 
12u10 Afsluitende reflecties
Maria De Bie, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
 
12u20 Einde
Datum 
dinsdag, 7 oktober, 2014 - 09:15 tot 12:15
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen