Afbeelding 

Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners

Stel jij je soms ook eens vragen hoe je moet omgaan met al die informatie over cliënten die je als hulpverlener ontvangt?
Mag ik - moet ik - wil ik informatie delen met mijn collega’s en/of met anderen ?


We stellen vast dat meer en meer jeugdhulpverleners en andere hulpverleners wordt gevraagd om informatie te delen. Complexere welzijnsrelaties, samenwerking in kader van familiaal geweld, het actuele debat rond veiligheid (radicalisering en terrorisme), ontwikkelingen in de samenwerking met het parket maken dat we stilstaan bij vragen zoals: mag ik informatie delen met andere hulpverleners of met politie of parket ? Kan ik of moet ik ingaan op een uitnodiging om in overleg te gaan ? Hoe maak ik afwegingen om informatie al dan niet te delen en hoever ga ik in het delen van informatie? Wanneer is delen een schending van mijn beroepsgeheim? Wat zijn de gevolgen als ik mijn beroepsgeheim schend of als ik beslis informatie niet te delen?

We stuiten daarbij niet alleen op de juridische kaders maar des te meer op vragen wat ons specifiek tot hulpverlener maakt: hoe moeten we als goede hulpverleners met die tendensen omgaan?

Steunpunt Jeugdhulp maakte dit jaar van beroepsgeheim haar jaarthema. We ontwikkelden een poster "Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners" van waaruit jeugdhulpverleners de vraag, mag ik of moet ik informatie delen, kunnen afwegen. Op de afsluitende dag van dit jaarthema nemen we je graag mee doorheen drie invalshoeken om naar informatie-uitwisseling te kijken. We zetten de bril op van het juridische kader van beroepsgeheim en aansprakelijkheid : mag ik/moet ik. De nadruk komt echter te liggen op ethisch verantwoord hulpverlenen: wil ik informatie delen en zo ja hoe doe ik dit dan? Samen zoeken we welke ondersteuning jou als praktijkwerker helpt in het nemen van beslissingen omtrent informatie delen en het integreren ervan in je hulpverleningsrelatie met de cliënt.

Inschrijven

Datum 
donderdag, 9 november, 2017 - 09:00 tot 14:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen