Afbeelding 

Bijschakelen met Vroeg en Nabij

Ben je betrokken bij de ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren? Dan zal je binnenkort hulp zo vroeg mogelijk inzetten. Die hulp zal dichter bij gezinnen, kinderen en jongeren staan. Zij krijgen de regie. Geen breuken meer: trajectondersteuning wordt realiteit!
 
Basisvoorzieningen als kinderopvang en Huizen van het Kind worden werkplekken voor vroegdetectie en -interventie. Je zal ‘bijschakelen’ en niet langer doorverwijzen. Werk je in de jeugdhulp, dan zal je een beroep doen op algemene zorg en ondersteuning. Er komen lokale en bovenlokale netwerken om deze geïntegreerde aanpak waar te maken. Een deel van de subsidiëring zal afhangen van de gerealiseerde impact.
 
Het Vlaamse beleid rond Vroeg en Nabij moet volgend jaar tot een ontwerpdecreet leiden. Het zal voor jou, jouw cliënten en jouw organisatie tastbaarder worden. Wellicht zit je met heel wat vragen of bedenkingen. De tijd is rijp om deze belangrijke pijler van het gezinsbeleid centraal te stellen op onze derde Staat van het Gezinsbeleid.
 
We ‘schakelen’ jou tijdens deze studievoormiddag op woensdag 15 februari bij met sprekers uit het beleid, het werkveld, de cliëntenvertegenwoordiging en het onderzoek. Wil je ook met ons meedenken over de professionaliteit die Vroeg en Nabij vraagt en wat het onderwijs hierin kan betekenen, dan nodigen we je graag bijkomend uit voor de namiddagworkshops. We tekenen in co-creatie de krijtlijnen van onze opleidingen en vormingen van de toekomst uit en zoeken samen uit welke sociale professionals het werkveld nodig heeft. We werken in gespreksgroepen en gaan aan de slag met concrete vragen.

Praktisch

Wanneer? woensdag 15 februari 2023, 09u00 - 15u30

Waar? Onze campus ligt op wandelafstand van het station. Hoe je ons kan bereiken, lees je hier.

Odisee - campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek
 
Prijs? 20 euro voor deelnemers aan het voormiddagprogramma
GRATIS voor studenten en mensen die zowel aan het voor- als namiddaggedeelte deelnemen
 

Programma

09u00: Onthaal met koffie

09u30: Verwelkoming
Tanja Nuelant, directeur cluster Sociaal Agogisch werk Odisee hogeschool

09u35: In de maalstroom – een staat van het gezinsbeleid 2022
Gianni Loosveldt, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen
 
10u00: Vroeg en Nabij in vogelvlucht
Bruno Vanobbergen, waarnemend Administrateur-Generaal Agentschap Opgroeien
 
10u20: Gezinnen in Vroeg en Nabij: wie zijn ze, wat doen ze?
dr. Philippe Noens, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen
 
10u30: Wat betekent Vroeg en Nabij concreet voor ...
 • een kinderdagverblijf?
  Ziggy Reviers – pedagogisch ondersteuner, kinderdagverblijven GO! Scholengroep Brussel
 • informele gezinsondersteuning?
  Katrien Sabbe, coördinator expertisecentrum De Katrol (Oostende)
 • een Huis van het Kind?
  Dirk Lambrechts, algemeen coördinator campus OGenk
10u55: Vroeg en Nabij, een huis voor alle ouders (?)
dr. Kristien Nys, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen
 
11u05: Pauze
 
11u20: Wat betekent Vroeg en Nabij concreet voor ...
 • een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning?
  Lies Chromiak, directeur vzw CKG Kapoentje (Oostende)
 • een organisatie voor bijzondere jeugdzorg (dagcentra, contextbegeleiding, autonoom wonen) en 1Gezin1Plan?
  Luc D’Affnay, algemeen directeur vzw De Touter (Berchem)
  Met droefheid melden we het onverwachte overlijden van Luc D'Affnay. We betuigen in de eerste plaats ons medeleven aan familie, collega's en vrienden en bekijken hoe we het programma kunnen aanpassen. 
 • een organisatie voor bijzondere jeugdzorg met verblijf?
  Geert Frateur, algemeen directeur vzw Blij Leuven (Lievegem)
 • vzw het Cliëntenforum?
  Charlotte Van Meenen en Thorgal De Rycke, medewerkers beleid en vertegenwoordiging

11u55: Repliek en vragen vanuit het publiek
Bruno Vanobbergen, waarnemend Administrateur-Generaal Agentschap Opgroeien

12u15: Van fijn stof, over brooddozen tot onroerende voorheffing: hoe ‘integraal’ is gezinsbeleid?
Kathleen Emmery, coördinator en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Gianni Loosveldt, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen

12u45: Lunch
 
14u00: Gezins- en contextbegeleiders onder Vroeg en Nabij vormen en professionaliseren: co-creatie tussen hogeschool en werkveld?
 
Gespreksgroep 1: De gezins- en contextbegeleider van de toekomst opleiden
Welke basisvaardigheden, attitudes en kennis moeten startende professionals onder de knie hebben? Hoe kunnen hogeschool en werkveld elkaar inspireren?
 
Gespreksgroep 2: Hulpverlenen in steeds meer diverse en complexe contexten
Gespreksvoering en het kunnen gebruiken van concrete methodieken vormen de basis van de sociale professional, en dat steeds meer in diverse en complexe contexten. Welke communicatievaardigheden en methodieken zijn belangrijk? Welke theoretische modellen zijn een must om toe te passen in de praktijk? Hoe kunnen we (toekomstige) hulpverleners hierin professionaliseren?
 
Gespreksgroep 3: Leren in de praktijk
Praktijk is een belangrijk raakvlak tussen hogeschool en werkveld. Studenten komen tijdens hun studie in aanraking met het werkveld, waardoor het werkveld mee opleider wordt. Sinds een aantal jaren komt ook de vraag van het werkveld om medewerkers zonder het juiste diploma of nog te weinig ontwikkelde skills mee op te leiden. Hoe kunnen we in co-creatie de professionaliteit versterken?
 
15u30: Einde
 
Inschrijven kan via deze link.
Datum 
woensdag, 15 februari, 2023 - 09:00 tot 15:30
Organisatie 
Afbeelding 
Gianni Loosveldt
Contact 
Gianni Loosveldt

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: gianni.loosveldt@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Philippe Noens
Contact 
Philippe Noens

Telefoon: 02 240 68 40
E-mail: philippe.noens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen