Afbeelding 
cover van het boek 'Partners in ouderschap'

Dag van het Gezin: Partners in tijden van ouderschap

Als partners ouders worden, verandert hun relatie, onherroepelijk. En ze blijft veranderen, want ook gezinnen evolueren voortdurend. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor hulpverlening en beleid? Dat was het thema van deze 'Dag van het Gezin'.

Partners en/of ouders?

Gezinnen in Vlaanderen zijn de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Naast biologisch ouderschap is er vandaag sprake van co-ouderschap, stiefouderschap en afstandsouderschap. Meer dan vroeger wonen partners ongehuwd samen, gaan partners uit elkaar en kunnen partnerrelaties elkaar opvolgen. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap eenduidig met elkaar verbonden.

Hoe zien partnerrelaties er vandaag uit? Hoe verandert een partnerrelatie bij de komst van een kind en bij andere gezinstransities? Hoe hangen problemen in partnerrelaties en in de opvoeding samen? Vinden hulpverleners het moeilijker om over de partnerrelatie te praten dan over de opvoeding van de kinderen? Hoe gaan professionals om met de partnerrelaties die ze ondersteunen? Wat zijn uitdagingen voor beleid en voorzieningen bij relatieondersteuning?

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde hierover het boek ‘Partners in tijden van ouderschap en nodigde samen met EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) uit voor deze studiedag.

Erkend als 3 uren permanente vorming door de Federale Bemiddelingscommissie. 

Persoverzicht

Programma

>> De powerpointpresentaties van deze dag kunt u hier rechts downloaden.

10u       Verwelkoming - Tanja Nuelant, studiegebieddirecteur Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie
10u10   Opening van de dag - Peter Casteur, adjunct-kabinetschef Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10u30   Ouderschap en partnerschap in Vlaanderen vandaag  – Kathleen Emmery, coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)
11u       Gezinnen in de gezinsenquête – Veerle Audenaert, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
11u15   Pauze
11u45   Partnerrelaties in de gezinsenquête – Inge Pasteels, Hogeschool PXL en opleiding Gezinswetenschappen van Odisee
12u       Uitdagingen voor beleid en voorzieningen – Dirk Luyten, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) 
12u30   Lunch
13u30   Workshops
14u45   Pauze
15u       Workshops (tot 16u15)

Workshops

1. De impact van donorschap en vruchtbaarheid op ouderschap en de partnerrelatie
door Elia Wyverkens en Hanna Van Parys, UGent & Shanti Van Genechten, Kinderwens Vlaanderen
Moderator: Ilse Cornu, opleiding Gezinswetenschappen van Odisee

2. De invloed van de komst van een kind op de relatie van de ouders
door Veerle Decorte, Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel & Lieneke Jooren, onderzoekster OuderTeam.nu
Moderator: Kirsten De Saeger, EXPOO

3. De impact van opvoedingsproblemen op het ontstaan van problemen in de partnerrelatie en van problemen in de partnerrelatie op opvoedingsproblemen
door Kristien Nys, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) & Alain Slock, CAW Oost-Vlaanderen
Moderator: Ludo Serrien, SAM vzw

4. Invloed van geëscaleerde gezinsproblemen op het gezin/intrafamiliaal geweld in gezinnen
door Pascale Franck, Veilig Thuis Antwerpen & Brunhilde Schiettecatte, VZW Amber
Moderator: Lifa Ouald Chaib, SAM vzw

5. Ouderschap na scheiding
door Claire Wiewauters, Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) & Lutgard Van Ende, CAW Limburg
Moderator: Nele Travers, EXPOO

6. Nieuw samengestelde gezinnen: omgaan met een combinatie van (plus)ouders
door Sofie Vanassche, Artevelde Hogeschool & Cindy Schepers, relatietherapeute
Moderator: Liesbeth Devriendt, opleiding Gezinswetenschappen van Odisee

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen