Afbeelding 

Diversi-Date

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt samen met Axcent vzw sinds 2016 aan het project Diversi-Date. Doel is een veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen.

Een honderdtal jongeren uit het Brussels en Vlaams secundair onderwijs (derde graad) worden jaarlijks uitgenodigd op de dialoogdag Diversi-Date. De derde editie vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019. Deelnemende scholen zijn TA Jette, Mater Dei-instituut Sint-Pieters-Woluwe, Technigo! Aalst, Virgo+ Vilvoorde, en (onder voorbehoud) Atheneum Brussel.

Gedurende deze dag staan hun leerlingen onder begeleiding staan van studenten uit het tweede jaar Gezinswetenschappen. Op die manier is het een dag voor én door jongeren. Volwassenen en deskundigen zijn beschikbaar en hebben een faciliterende rol, maar het is de bedoeling dat de jongeren zelf de invulling van de dag bepalen.

Met Diversi-Date kiezen we bewust niet voor klassieke gespreksmethodieken maar faciliteren we dialoog door middel van talentgerichte methodieken: koken, muziek, digital storytelling, en een spel. De creatieve methodieken zijn een hulpmiddel voor minder taalvaardige jongeren om zich uit te drukken en actief te participeren.

Het project wil dialoog tussen jongeren stimuleren, in de eerste plaats op de ontmoetingsdag zelf, maar ook daarna. Daarom krijgen de leerkrachten van de betrokken leerlingen op dezelfde dag een workshop over diversiteit in de klas (cf. cultureel divers lesgeven). Achteraf kunnen ze aan de slag met de Diversi-Date praktijkgids.

Om het project breder bekend te maken en zo veel mogelijk jongeren in contact te brengen met deze vorm van interlevensbeschouwelijke dialoog, bieden we ook een korte workshop 'Diversi-Date' op maat aan voor middelbare scholen, in Brussel of op verplaatsing, vrijblijvend aan te vragen.
>> Meer info

Thema 
Datum 
vrijdag, 29 maart, 2019 - 08:30 tot 15:30
Organisatie 
Afbeelding 
Doelgroep 
Alexandre Reynders
Contact 
Alexandre Reynders

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: alexandre.reynders@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Eline Mechels

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: eline.mechels@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Leen De Clercq
Contact 
Leen De Clercq

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: leen.declercq@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen