Executieve functies - VCLB

Wat zijn executieve functies? Hoe ontwikkelen ze? Hoe kunnen we deze ontwikkeling ondersteunen? Bij verschillende functioneringsproblemen komen we uit bij een uitval op een of meerdere executieve functies. Als we een profiel maken van de executieve functies van een leerling, hoe kunnen we dan aan de slag gaan met die leerling, de school, de ouders? Er wordt specifiek stilgestaan bij het werkgeheugen dat een plaats krijgt binnen het CHC-model. Het is een dag met een handelingsgerichte insteek vanuit de centrale vraag: als je dit weet over EF, wat betekent dat dan voor de mogelijke aanpak. We richten ons vooral op het functioneren van leerlingen op het einde van de basisschool en de start van het secundair onderwijs.

Datum 
dinsdag, 3 maart, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen