Het verlangen naar troost - cursus

Het verlangen naar troost

Als we geconfronteerd worden met (emotionele) pijn is er een grote behoefte aan het ontvangen van troost.

Toch krijgen we niet altijd de troost die we verlangen, integendeel. Hoe de ander reageert, vergroot vaak onze pijn. Als we iemand zien die het emotioneel moeilijk heeft, dan voelen we ook de neiging om troost te geven. Toch aarzelen we om een stap te zetten, niet goed wetend wat we kunnen doen. We willen het zeker niet erger maken. We staan stil bij de betekenis van troost. We verkennen de vele vormen en uitingen ervan, om dan in te zoemen op het troostgesprek. "Gedeelde smart is halve smart", zegt de volkswijsheid, maar wat houdt dat delen precies in? Wat gebeurt er tussen mensen als ze elkaar tot troost zijn? Een dag vol troost, voor elke zorgverlener die wil leren troost geven zonder zichzelf daarin te verliezen en voor iedereen die wil leren troost vragen en ontvangen.

Datum 
vrijdag, 16 oktober, 2015 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen