Jaarlijks Congres ouderenmisbehandeling - VLOCO

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling en het Steunpunt Ouderenmis(be)handeling Oost-Vlaanderen hun jaarlijks congres.

VLOCO kiest voor het thema ‘Als de grens bereikt is’.

Wanneer je als hulpverlener of intermediair in aanraking komt met situaties van ouderenmis(be)handeling, is er zelden een pasklare oplossing voor handen. In samenwerking met alle betrokken zorgpartners onderneem je heel wat stappen om de oudere en zijn netwerk de gepaste ondersteuning te bieden. Desondanks dit gemeenschappelijke engagement loop je soms vast in dit hulpverleningsproces. Dan rijst de vraag naar mogelijke juridische stappen die je kan ondernemen om de veiligheid van de oudere te blijven garanderen.

Deze verschillende juridische procedures zijn echter vaak onvertrouwd. Daarbij is het niet steeds duidelijk wat een dergelijke actie ondernemen precies inhoudt voor jezelf als hulpverlener en je cliënt.

Datum 
vrijdag, 12 juni, 2015 - 09:00 tot 15:00
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen