Afbeelding 

Mantelzorg heeft geen kleur - Zorg.Saam

Het Minderhedenforum, VIVO, Koning Boudewijnstichting, VVSG, Zorgnet-Icuro organiseren samen met Zorg-Saam de studiedag 'Mantelzorg heeft geen kleur'.

Plenum
"Iedereen zorgt voor iedereen maar niet iedereen wordt gezien". Anne Dedry, auteur van de boeken 'Zorg zonder naam' en 'Mantelzorg met kleur' en federaal parlementslid. "Diversiteit, uitdagingen voor het Vlaams welzijnsbeleid"? Wim Wouters, raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit, Kabinet Minister Jo Vandeurzen. "Mantelzorg: rol van een lokaal bestuur". Dany Dewulf, stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg, VVSG.

Workshops

Workshop 1: Cultuursensitief werken binnen ouderenzorg: een huwelijk tussen mantelzorg en professionele zorg''. Deze workshop gaat over onze ouderen: hoe staan zij tegenover zorg, gezondheidsbeleving en professionele hulp? Wat met de mantelzorgers? Mogen hulpverleners er wel van uit gaan dat de zorg steeds verzekerd is? We spreken ook over eigen copingsmechanismen, verklaringsmodellen over ziekte en gezondheid, en de visie over (professionele) zorg. Welke zijn de drempels die ervaren worden en hoe pakken we deze aan ? Hoe en waarover gaan we best in dialoog en in welke mate stemmen we de vraag af op het aanbod?, Els De Ganck, OCMW Gent Workshop 2: Ieder talent telt. De social profit groeit en zoekt werknemers. Maar er werken nog te weinig mensen met een migratieachtergrond in de sector. Nochtans is er ook steeds meer diversiteit in het cliënteel van socialprofitorganisaties. Het zou logisch zijn dat dit zich weerspiegelt in het personeelsbestand. VIVO helpt daarom mensen met een migratieachtergrond hun talent voor de sector te ontdekken met het ESF project, 'Ieder Talent Telt'., Steffie Jalhay, VIVO
Workshop 3: Taboes doorbroken: visie van Marokkaanse moslimvrouwen op zorg voor ouderen. De gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met culturele en religieuze diversiteit. Hoe percipiëren Marokkaanse moslimvrouwen de zorg voor ouderen? We gaan dieper in op welke manier religie en cultuur een impact hebben op de houdingen en praktijken van deze vrouwen ten aanzien van 'ouder worden' en 'zorg voor ouderen'. Chaïma Ahaddour, KULeuven

Datum 
vrijdag, 20 april, 2018 - 09:00 tot 13:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen