Afbeelding 
logo vorming jeugdhulp

Niet jij of ik maar wij in de jeugdhulpverlening!

Ben je al vertrouwd met het nieuwe jeugdhulplandschap dat sinds maart 2014 in werking is, maar wil je samen met ons zoeken naar hoe we daarin met onze cliënt en andere hulpverleners tot goede hulpverlening kunnen komen. Stel je jezelf nog de volgende vragen: Hoe gaat men er in andere sectoren mee om ? Zijn er meer samenwerkingsmogelijkheden ? Welke uitdagingen bracht dit nieuwe landschap ? Hoe nemen we de cliënt en zijn netwerk volledig mee in dit verhaal ?

Dan is deze verdiepende vormingsdag misschien wel iets voor jou ? Samen bekijken we ervaringen vanuit de verschillende sectoren van Integrale Jeugdhulp en maken we kennis met verschillende netwerkverbredende en netwerversterkende initiatieven.

Bijkomende info

Gericht op jeugdhulpverleners ( werkzaam binnen de sectoren van Integrale Jeugdhulp of belendende sectoren).

Basiskennis van het nieuwe jeugdhulplandschap vereist.

Programma

9.00-9.30 Onthaal

9.30-9.45 Inleiding

9.45-10.15 Vraagverheldering en participatieve basishouding. Johan Moreels ( Jo-In) Concrete hulpverlening begint bij ‘de vraag’ van een cliënt. Deze kan heel expliciet of impliciet naar boven komen. Soms is er helemaal geen vraag bij de jongere maar zijn het de ouders, de leerkrachten of de maatschappij die gedrag als probleem ervaren. Een goeie vraagverheldering is een noodzakelijke voorwaarde om geschikte hulp te kunnen aanbieden. Met de opstart van de intersectorale toegangspoort in de jeugdhulp is het belang van deze vraagverheldering alleen nog maar toegenomen. In een nieuw kader met veel procedures, nieuwe partners moeten we ons ervoor hoeden het over te nemen van de cliënt.

10.15-10.45 Een blik op krachtgericht werken. Kristin Nuyts ( Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) Naast een participatieve basishouding als fundamentele kern van krachtgericht werken, zet het decreet ook volop in op het aanboren en versterken van de ‘eigen krachten’ van minderjarigen, ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving. Werken met het sociale netwerk komt heel expliciet in beeld. Bedoeld om de ‘eigen mogelijkheden’ maximaal in te zetten en een goede afstemming tussen formele en informele zorg te creëren om op die manier een duurzame en effectieve ondersteuning voor mensen te garanderen. Een krachtig uitgangspunt zonder meer, maar werken aan een bewuste “netwerkreflex” gaat niet altijd vanzelf ...

10.45-12.30 Debat 'Niet jij of ik maar wij: jeugdhulpverleners samen aan de slag’

Praktijkwerkers uit verschillende sectoren ( AWW, BJB, K&G,VAPH,...) brengen ons hun ervaringen met het nieuwe jeugdhulplandschap: Welke nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontdekten ze en welke knelpunten ervaarden ze hierbij ? Welke invloed hadden de wijzigingen in het landschap op hun team en hoe pasten ze zich daar op aan ? Welke impact hadden de wijzigingen op het traject dat ze met hun cliënt lopen tot gepaste hulpverlening ?

Vervolgens is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en gaan we met elkaar in debat over creatief hulpverlenen binnen het nieuwe jeugdhulplandschap.

12.30-13.30 Pauze

13.30-14.30 Verdiepende workshops over netwerkverbredende en netwerkversterkende initiatieven binnen buiten de Integrale Jeugdhulp.

Maak kennis met LUS VZW, Dienst Ondersteuningsplan (DOP), Columbus en Eigen Kracht Conferenties ( EKC) en luister naar de jongeren aan het woord ( Cachet VZW)

Workshop 1: Dienst Ondersteuningsplan

Workshop 2: Columbus : Columbus ontwikkelt samen met partners uit de brede instap en de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een aanpak om aan de slag te gaan in verontrustende situaties en instroom in het OCJ te vermijden. Deze samenwerking is o.a. gebaseerd op spreken in waarheid, samen engagement opnemen, vanuit de visie van positieve heroriëntering. Samen willen we grenzen verleggen door het aanspreken van ieders verantwoordelijkheid, ook die van onszelf, en we focussen op drive en verbinding. Hoe verliep de opbouw van dit gezamenlijk netwerk, wat zijn hierin de kansen, waar liggen de hindernissen, hoe houden we onszelf alert?

Workshop 3: LUS VZW

Workshop 4: Eigen Kracht Conferenties

Workshop 5: Leg je oor te luister bij de jongeren zelf - Cachet VZW : Cachet luistert naar de ervaringen van jongeren en jongvolwassenen met een jeugdhulpervaring. In deze workshop geven we onze kijk op een jeugdhulpverlening waarin de stem van de jongere gehoord wordt en tonen we, aan de hand van beeldmateriaal, wat de voordelen kunnen zijn van een participatieve hulpverlening, zowel voor de jongere als de hulpverlener.

14.30-15.00 Pauze

15.00-16.00 Verdiepende workshops 2 (herhaling sessies 1)

Datum 
vrijdag, 8 mei, 2015 - 09:00 tot 16:00
Organisatie 
Afbeelding 
logo vorming jeugdhulp

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen