Online bijscholing 'Bewindvoering van kwetsbare ouderen'

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief.

Wanneer een meerderjarige juridisch onbekwaam wordt (bv. door dementie of een bepaalde psychiatrische of medische toestand) en zelf geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen, moet hij of zij worden ondersteund in het beheer van vermogen en/of persoon. We focussen zowel op de buitengerechtelijke als op de gerechtelijke bewindvoering, alsook op  psychosociale dimensie ervan. 

Eerst bespreken we de vraag wanneer een oudere nood heeft aan extra bijstand en/of vertegenwoordiging (zowel de rechtstoestand als de feitelijke toestand). In een tweede luik bespreken we de bewindvoering waarvoor er geen rechterlijke tussenkomst is, doordat er voorafgaand een zorgvolmacht (of lastgevingsovereenkomst) werd opgemaakt. In een derde luik behandelen we de gerechtelijke bewindvoering

Tot slot bekijken we een aantal initiatieven om de bewindvoering beter te omkaderen, zoals het Meldpunt Bewindvoering en de resultaten uit het onderzoek van SAM naar de ondersteuningsnoden van mensen die betrokken zijn in de bescherming van onbekwame personen

We besteden tijdens deze bijscholing veel aandacht aan de impact van de nieuwe wetgeving m.b.t. het bewind (in voege sinds maart 2019).

Drieluik

Deze bijscholing past in een drieluik. Op 26 maart 2020 was er een bijscholing over ouderen en het familierecht, met klemtoon op (1) de verschillende juridische partnerrelaties (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning), (2) het herpartneren op latere leeftijd, (3) het contactrecht tussen grootouders en kleinkinderen en (4) intergenerationele onderhoudsplichten. Op 30 april 2020 is er een bijscholing over ouderen en het vermogensbeheer, met klemtoon op (1) schenkingen, (2) erfenissen en testamenten en (3) praktische regelingen bij het overlijden.

Er kan voor elke bijscholing afzonderlijk worden ingeschreven. 

Voor wie?

Sociale professionals, medewerkers van woonzorgcentra of informele zorgnetwerken voor ouderen, en iedereen die betrokken is bij ouderen met vragen over bewindvoering.

De lesgever

Elisabeth Adriaens is jurist en bemiddelaar in familiale zaken. Ze is docent in de banaba Psychosociale Gerontologie en de bachelor Gezinswetenschappen. Als onderzoeker aan het Kenniscentrum van Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde ze o.a. over het erf- en familierecht.

Praktisch

Datum: donderdag 7 mei, van 9u tot 17u

Deelname kost 50 euro 35 euro

>> Meer informatie en inschrijven

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief. Na inschrijving ontvangt u van ons informatie hoe u de bijscholing online kan volgen.

 

Datum 
donderdag, 7 mei, 2020 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Doelgroep 
Elisabeth Adriaens
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen