Afbeelding 
FB-event witte zwanen zwarte zwanen

Politeia organiseert: 'Witte zwanen, zwarte zwanen'

Inclusie en participatie: dam tegen radicalisering?!

Dat racisme en ongelijke kansen een negatieve impact op het gedrag van kinderen hebben, blijkt duidelijk uit de Koppenreportage “De verdeelde klas”. Deze studiedag, initiatief van vzw Arktos en Politeia, komt hierop terug, onderzoekt welke omgevingsfactoren een voedingsbodem zijn voor geradicaliseerd gedrag en gaat na of inzetten op inclusie en participatie het verschil kan maken.

De journalisten van de Koppenreportage ‘De verdeelde klas’ brengen eerst hun verhaal, gevolgd door Johan Detraux (onderzoekspsycholoog KU Leuven) en Hans Van Cromburgge (Odisee) die het thema breder opentrekken.

Eindigen doen we met een panelgesprek waaraan onder meer Leo Neels (Itinera), Fouad Ahidar, (Brussels Parlementslid) Dyab Abou Jahjah (Movement X), Karin Heremans (Stedelijk Atheneum Antwerpen) en Wouter Van Bellingen (Directeur Minderhedenforum) deelnemen.

Na de middagpauze staan er diverse workshops op het programma. Het afsluitend woord gaat naar viceminister-president en Vlaams minister Liesbeth Homans (bevoegd voor gelijke kansen, inburgering en integratie).

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Datum en locatie: vrijdag 16 oktober 2015 / onthaal vanaf 09u00 / Campus HIG (Odisee)
  • Prijs: 110 euro (incl. koffiepauze, broodjeslunch, afsluitende drink en documentatie) incl. btw. 
  • Doelgroepen: Onderwijs, vrije tijd, cultuur, jeugd, sport, lokale besturen, welzijn,  beleidsmedewerkers.
  • Studenten van Odisee kunnen deelnemen aan halve prijs en vermelden bij inschrijving hun studentennummer.
  • Informatie: per mail naar (seppe.jacobs@politeia.be) of via telefoon (02 289 26 12).

INSCHRIJVEN kan per e-mail (events@politeia.be) of via  www.politeia.be | www.wittezwanenzwartezwanen.be

 

Datum 
vrijdag, 16 oktober, 2015 - 09:00 tot 16:30
Organisatie 
Afbeelding 
FB-event witte zwanen zwarte zwanen

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen