Politeia - Samen onderweg naar 20/20: naar een geïntegreerde zorg

Personen met een handicap moeten de kansen krijgen om maximaal hun eigen mogelijkheden te ontplooien of hun eigen leven in handen kunnen nemen. Hiervoor moet alle beschikbare dienstverlening optimaal ontwikkeld én toegankelijk zijn, zowel op vlak van zorg als op vlak van publieke en welzijnsdiensten.

Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden hierdoor meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap. Het opsplitsen van de zorgvragen is niet doeltreffend. De toenemende complexiteit dwingt ons af te stappen van gefragmenteerde oplossingen en resoluut te kiezen voor een integrale benadering

Samen onderweg naar 20/20 is een inspirerende studiedag waar handvaten aangereikt worden voor een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van een persoon met een handicap en het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen woonzorg- en VAPH-voorzieningen.

Datum 
vrijdag, 18 november, 2016 - 09:30 tot 17:00
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen