Afbeelding 

SEN-SEO Implementatiedag

SEO: ONDERWIJS IN (ter) ACTIE – op weg naar implementatie

Door iemands emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, kunnen we zijn gedrag soms beter begrijpen. Een goed zicht op de emotionele ontwikkeling kan ons bijvoorbeeld leren dat het “pestgedrag” van een leerling veeleer te zien is als een aftasten, een zoeken naar veiligheid en houvast bij jou. Of dat aandacht vragen een zeer normaal gedrag is voor je leerling in fase 2, aangezien iemand in die fase véél nabijheid nodig heeft. Aandacht voor de emotionele ontwikkeling leert ons dat pas in fase 5 echt sprake kan zijn van reflecteren vooraleer te handelen. Dat in fase 4 wel al een gesprek mogelijk is nà een incident en dat een kind in die fase al gevoelens kan tonen als spijt, schaamte... maar dat hij toch de volgende dag weer dezelfde fout kan maken. Wanneer je dit weet als leerkracht, kan je je ondersteuning hier beter op afstemmen. Je leert een aantal gedragingen accepteren als “eigen aan deze fase”. Dit sluit niet uit dat je leerlingen aanspreekt op hun fouten of dat je bepaald gedrag (ook letterlijk) gaat begrenzen. Je gaat echter minder de verantwoordelijkheid leggen bij de leerling; hierdoor raken jij en je leerling wellicht minder snel gefrustreerd.  

Tot zover de “promo-boodschap” voor emotionele ontwikkeling. En als je interesse toont in een implementatiedag SEO in onderwijs, moeten we jou hiervan al lang niet meer overtuigen.
Maar hoe ga je  van het lezen van een boek en het volgen van vorming naar het toepassen in je klas en school? Hoe neem je je collega’s, directie en ouders mee in dit verhaal?  Kortom : hoe begin je met SEO op school of hoe hou je het denkkader vast eens je ermee begonnen bent? Deze en vele andere vragen stellen jij en talloze collega’s zich overal in Vlaanderen.

Vandaar deze dag rond implementatie van en voor medewerkers van scholen uit heel Vlaanderen. Enkele pioniers nemen je voor de middag mee in hun zoektocht/traject vol kleine en grote successen om EO op hun school binnen te brengen.
In de namiddag houden we een open space met tal van kleine en grotere workshops, materialen of thema’s die wij aanreiken of die jullie zelf inbrengen om met collega’s te bespreken.

Datum 
dinsdag, 6 maart, 2018 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen