Afbeelding 
banner studiedag

Studiedag Cultuursensitieve zorg - Vlaams Welzijnsverbond

De culturele diversiteit in onze samenleving stijgt. Dat heeft ook zijn effect op het patiënten- en cliëntenbestand van professionals in de sector zorg en welzijn. Als hulpverlener of beleidsmedewerker uit deze sector word je hier regelmatig mee geconfronteerd en ben je misschien op zoek naar een manier om je handelen af te stemmen op de vragen die dit met zich meebrengt.

Cultuursensitieve zorg brengt deze gevoeligheden onder de aandacht. Het is een hulpverlening die zich bewust is van het eigen referentiekader en vanuit dit bewustzijn in dialoog gaat met de hulpvrager. Cultuursensitieve zorg wordt in onze huidige superdiverse samenleving meer en meer een fundamentele basishouding.

Het Steunpunt diversiteit van VIVO vzw, het sectoraal opleidingsinstituut voor de social profit, neemt dit thema al geruime tijd ter harte. VIVO nam het initiatief om een partnerschap op te zetten met de sector en met experten in cultuursensitieve zorg. Dit partnerschap nodigt je uit om mee na te denken over een cultuursensitieve hulpverlening tijdens de Studiedag Cultuursensitieve zorg op vrijdag 23 mei 2014.

Sprekers en getuigen uit onder andere de thuiszorg, de ziekenhuissector, de ouderenzorg, de bijzondere jeugdzorg enzovoorts, belichten op deze dag het thema. Ben je op zoek naar goede praktijken of tips rond interculturele competenties of cultuursensitieve zorg? Zoek je een manier om je hulpverlening toegankelijk te maken voor minder bereikbare groepen? Wil je weten welke ondersteuning er bestaat om de communicatie met je cliënt of patiënt te verbeteren? Kom inspiratie opdoen en ga aan de slag met nieuwe inzichten.

Datum 
vrijdag, 23 mei, 2014 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 
banner studiedag

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen