Afbeelding 

VCLB - Nascholing

Hoe kunnen we met een juridische bril redelijke aanpassingen in onderwijs beoordelen en met een handelingsgerichte werkwijze realiseren?

Deel 1: een onmisbaar juridisch bad om redelijke aanpassingen in de onderwijspraktijk correct te kunnen beoordelen Zitten we met het M-decreet in Vlaanderen op het juiste spoor? Zijn aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een voorwaarde voor inclusief onderwijs of schuilt hierachter een denkfout? En hoe wordt de beoordeling van de ‘redelijkheid’ van aanpassingen vanuit de rechtstheorie benaderd? We bekijken deze en andere vragen vanuit een juridische bril!

Deel 2: De M-cirkel om aanpassingen en ondersteuning in de klas te helpen realiseren De M-cirkel is een instrument om te speuren naar onderwijsbehoeften en maatregelen die mogelijk zijn om op klasniveau toe te passen. Het hulpmiddel wordt geflankeerd door de 7 uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en heeft tot doel om redelijke aanpassingen in de klas en op school vaste vorm te geven én om bijhorende ondersteuning voor leerkrachten te helpen concretiseren.

Datum 
dinsdag, 27 februari, 2018 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen