Afbeelding 

VCLB - Wat is er 'gemeenschappelijk' aan de curricula in het secundair onderwijs?

Op welke wijze verhouden eindtermen en leerplannen zich tot elkaar? En wat is het onderscheid tussen eindtermen, specifieke eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen? Hoe verhoudt een leerplan zich tot leermiddelen? Op welke wijze passen vakoverschrijdende eindtermen in een leerplan? En op welke manier smeden leerdoelen zich tot ‘één of meerdere’ Gemeenschappelijke Curricula (GC) binnen SO? In deze nascholing wordt de focus gelegd op een brede verkenning van de verschillende vormen waarin leerinhouden in het SO kunnen voorkomen. Meer specifiek zullen de leerplannen voor personenzorg in het SO vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden toegelicht. Er zal tevens in ruime mate aandacht worden geschonken aan het onderscheid tussen gemeenschappelijk curriculum en individueel aangepaste curricula. Aan de hand van casussen zal de achterliggende visie op beide concepten verder worden geïllustreerd.
 

Datum 
vrijdag, 24 november, 2017 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen