Afbeelding 

VCLB - Wat is er 'gemeenschappelijk' aan het curriculum in het basisonderwijs?

Op welke wijze verhouden eindtermen en leerplannen zich tot elkaar? En wat is het onderscheid tussen eindtermen, specifieke eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen? Hoe verhoudt een leerplan zich tot leermiddelen? Op welke wijze passen vakoverschrijdende eindtermen in een leerplan? En op welke manier smeden leerdoelen zich tot ‘het’ Gemeenschappelijk Curriculum (GC) binnen BaO? In deze nascholing wordt de focus gelegd op een brede verkenning van de verschillende vormen waarin leerinhouden in het BaO kunnen voorkomen. Meer specifiek zullen de huidige leerplannen voor het BaO vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden toegelicht. Hierbij zal ook in ruime mate aandacht worden geschonken aan het onderscheid tussen het gemeenschappelijk en het individueel aangepast curriculum binnen BaO. Tot slot zal de achterliggende visie, de opbouw en concrete inhoud van het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in Leren, zin in Leven’ (ZILL) dat vanaf september 2018 zal worden ingevoerd, aan bod komen.

Datum 
vrijdag, 10 november, 2017 - 09:00 tot 17:00
Organisatie 
Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen