VIVO social profit - Boekvoorstelling 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie'

Expertennetwerk cultuursensitieve zorg - Cultuursensitieve zorg in de diepte

VIVO zet niet alleen in op de bundeling en brede verspreiding van kennis en kunde over cultuursensitieve zorg (CSZ) met de website www.pigmentzorg.be, we graven ook dieper.
In 2013 gingen we met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid op onderzoek uit. Sleutelfiguren in CSZ werden geïnterviewd, we brachten hulpverleners samen voor een ervaringsuitwisseling over het thema en we gingen de concrete behoeften in het werkveld omtrent CSZ na.
In een lerend netwerk met experten in CSZ gingen we drie dagen lang dieper in op de noden op het vlak van CSZ.
Enkele conclusies:

Naar een cultuursensitieve toekomst

Ook na afloop van het project blijven de experten in CSZ de krachten bundelen. Halfjaarlijks ontmoeten zij elkaar bij VIVO en wisselen ze uit over het thema. Hun visie op de toekomst werkt inspirerend.
Daarnaast werken wij samen met hen in verschillende actiegroepen aan concrete projecten. De brede studiedag over cultuursensitieve zorg voor hulpverleners, die doorging op 23 mei 2014, was een eerste actie.

In onze tweede actie hebben we heel wat informatie verzameld over hoe je als leidinggevende je zorg- en welzijnsorganisatie cultuursensitief kan maken.
Deze info vind je terug in het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie i.s.m. Uitgeverij Politeia.
Op donderdag 24 maart 2016 om 15u wordt dit boek voorgesteld.

 

Datum 
donderdag, 21 april, 2016 - 14:30 tot 17:30
Organisatie 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen