Wat doen we?

De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze activiteiten.

  • We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de leefsituatie van gezinnen en hoe deze beter kunnen worden ondersteund.
  • We stimuleren het debat over gezin, relaties en opvoeding via publicaties en studiedagen.
  • We organiseren evenementen en bijscholingen over gezin, relaties en opvoeding.

We werken vooral rond volgende thema's; elk thema kreeg op deze website een eigen kleur mee:

  • Opvoeding
  • Diversiteit
  • Partnerrelaties
  • Gezinnen in de samenleving
  • Zingeving en ethiek
  • Kwetsbare gezinnen
  • Professionalisering

Informatie en nieuwsberichten over het kenniscentrum zelf kregen een rood kader.

De activiteiten en projecten van het kenniscentrum nemen verschillende generaties in de focus: van kinderen en jongeren tot volwassenen en ouderen. Ook de intergenerationele relaties krijgen onze aandacht.

Waar relevant zijn de nieuwsberichten en evenementen volgens deze focus ingedeeld.

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen