Afbeelding 

Intervisieprojecten: Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede

Het opzetten van een lerend netwerk is de kern van dit project. Drie organisaties, SAM vzw, Odisee en TAO vzw, slaan de handen in elkaar en realiseren elk met een unieke inbreng een meerwaarde voor dit project. We willen het leren rond het werkmodel ‘persoonlijke vriend’/‘duo-methodiek’ op verschillende manieren bevorderen. 

Het resultaat zie je in de film 'Van buddy tot community'.

Lerend netwerk

In een lerend netwerk met veel aandacht voor praktijkontwikkeling is het van groot belang om een veilige leeromgeving te creëren voor de deelnemers. Dat kan in beperkte groepen en door mensen de mogelijkheid te geven om deel te nemen in duo’s per organisatie. De ervaring van SAM is dat dit best regionaal wordt georganiseerd, zodat de sessies goed bereikbaar zijn, de groepen klein, en de begeleiding actief en intens. 

We kiezen voor drie regionale netwerken van negen à tien projecten. Die komen regionaal zes keer samen. De regionale samenkomsten worden aangevuld door drie nationale momenten: een startdag in 2019, een ‘halfweg’ dag in 2020 en een einddag in 2022.

Fasering van dit project:

1. Startmoment (25/06/19)
Doel van deze dag is op zoek gaan naar ‘voorspelbare uitdagingen’. Deze vormen bij aanvang de inhoudelijke kern van het lerend netwerk. Uit het Odisee-onderzoek 'Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ blijkt dat het werken met persoonlijke netwerken verschillende sterktes, maar ook potentiële zwaktes, kansen, bedreigingen en randvoorwaarden heeft. We weerhouden in het begin algemene aandachtspunten, specifieke aandachtspunten bij het werkmodel ‘persoonlijke vriend’, en vragen/discussies en valkuilen die de deelnemers zelf zien. Op dit startmoment geven we weer wat er al bekend is uit onderzoek en eerdere ervaringen, we presenteren kritische succesfactoren en modellen die uitdagen tot reflectie over het eigen project. Samen met de deelnemers bepalen we wat voor hun projecten voorspelbare uitdagingen zijn. Zo sluiten we maximaal aan bij onderzoek en eerdere praktijken en bij de ervaringen van de projecten. 
 
2. Netwerkdagen
Op de lerende netwerkdagen komen mensen samen in één van de drie regio’s. De projecthouders kunnen op eigen initiatief gastheer zijn voor elkaar. Telkens een andere locatie kan extra leerkansen bieden.  De agenda wordt bepaald door de geformuleerde leervragen, maar er wordt ook verder gewerkt op leeropdrachten die tijdens een vorige netwerkdag worden meegegeven. Een netwerkdag kan een halve of een hele dag zijn en bestaat idealiter uit vier elementen: toelichting van het project ter plaatse, inspiratie door externen, intervisie tussen de praktijken (leren op handelingsniveau) en impactopvolging (leren op projectniveau, kwalitatieve opvolging van de impact).
 
3. ‘Half weg’ moment
Halfweg kan extra gemeenschappelijke input worden geleverd en kan er over de regio’s heen uitgewisseld en geleerd worden op de halfwegdag, dit voor alle projecthouders op een centrale locatie. Op dergelijke gezamenlijke bijeenkomst wordt ook inspiratie geboden. De projecthouders kunnen mee bepalen op welke thema’s ze extra inhoudelijke ondersteuning wensen.
 
Voor elk van deze dagen zal zorgvuldig overwogen worden door de stuurgroep of het ook goed is dat er ‘tandems’ (buddies en mensen in armoede) aan deelnemen. 
 
4. Eindmoment: 21 april 2022
Alles wordt samengebracht en gepresenteerd op een eindsamenkomst die ook open staat voor een breder publiek. 
Op een studievoormiddag stellen we de film 'Van buddy tot community' voor waarin projecthouders en buddy's hun ervaringen delen.
 
 
5. Buddywerk uitgelegd aan studenten op SAW Dag tegen armoede 

In aanloop naar de internationale Dag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober organiseert het studiegebeid Sociaal-Agogisch Werk (SAW) elk jaar een een actie- en reflectiedag over armoede. Dit jaar was dat op 14/10/22 op Campus Schaarbeek. Kristien Nys en Joris Van Puyenbroeck stelden het buddyproject voor aan de studenten.

Mensen in armoede hebben naast financiële zorgen ook vaak te maken met sociale isolatie. Heel wat buddywerkingen trachten daar iets aan te doen door een vrijwilliger te zoeken die een luisterend oor kan bieden. Maar zo’n buddywerking verankeren in de gewone dienstverlening is geen makkie, dat bleek al uit onze videoreportage.

In de workshop toonden Kristien en Joris filmfragmenten waarin mensen met een armoede-ervaring en buddywerkers vertellen wat buddywerk is, hoe ze omgaan met grenzen en wat voor hen ‘sterk duowerk’ is. Ze bespraken met de studenten wat hun rol daarin kan zijn als toekomstige professional.

Gerichte inbreng van de partners:

Het leernetwerk wordt op verschillende manieren ondersteund. 
  1. Sam begeleidt alle lerende netwerken in functie van hun leerproces. Dit is idealiter een afwisseling tussen binnenbrengen van expertise, reflectie op het eigen project en confrontatie/uitwisseling met andere projecten en modellen.
  2. Odisee brengt zijn wetenschappelijke vaardigheden in door een verwerkte rapportage te verzorgen en te koppelen aan eerder onderzoek. Zij verwerken ook het leermateriaal dat in het project wordt gegenereerd. Zo zijn we van plan om gerichte vragen te stellen en reflectie-opdrachten te geven na elk lerend netwerk. Die zouden een soort portfolio kunnen opleveren voor elk project met het door hen gelopen leertraject. (op project/organisatieniveau. Het analyseren van dit materiaal zal inzichten opleveren voor projecten en organisaties als ze in de toekomst met buddies willen werken. 
  3. TAO/ De Link zit mee aan tafel in een groot aantal van de lerende netwerken en brengt er het belevingsaspect van mensen in armoede binnen. Hoe kijken mensen in armoede naar deze projecten? Welke accenten leggen zij? 

Kennisplein

We ontwikkelen samen op het Kennisplein (www.kennisplein.be) een leeromgeving voor de lerende netwerken, waar zij ervaringen kunnen delen, portfolio’s kunnen worden aangemaakt, een forum voor vragen kan worden opengesteld. Zo stellen we een online leeromgeving ter beschikking van de deelnemende projecten. Deze leeromgeving zal in eerste instantie enkel toegankelijk zijn voor de deelnemende projecten en partners (als ‘kenniskring’).
 
(Foto Layla Aerts)
Afbeelding 
Joris Van Puyenbroeck
Contact 
Joris Van Puyenbroeck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen