Afbeelding 

Kansen van kinderen en gezinnen in asielopvang versterken: online

Hoe kun je de kansen van kinderen en gezinnen in asielopvang versterken? Met deze vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee op vraag van Fedasil aan de slag (met steun van AMIF).

In de opvangcentra interviewden we bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde tot een visietekst voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang. De visietekst omvat de basisvoorwaarden en aandachtspunten voor een kind- en gezinsvriendelijke opvang. Er kwam ook een enthousiasmerend vormingspakket om die visie op kinderen en gezinnen in de dagelijkse opvang waar te maken.

Op 16 februari 2022 stelden we online de visietekst en de vorming voor. De tekst kwam tot stand in co-creatie met de opvangpartners van Fedasil, Rode Kruis, Caritas, Croix Rouge en met het Kinderrechtencommissariaat; zij werkten ook mee aan de studievoormiddag. 

>> Bekijk de opnames van deze studievoormiddag

Op 24 februari 2022 stelden we de tekst voor in het Frans, eveneens online.

>> Bekijk de opnames van deze studievoormiddag
 

Lees de visietekst:

Op 3 februari 2022 publiceerden de onderzoekers bovendien een opiniestuk op Sociaal.net:

Datum 
woensdag, 16 februari, 2022 - 09:00 tot 12:30
Organisatie 
Afbeelding 
Dirk Geldof
Contact 
Dirk Geldof

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Kaat Van Acker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kaat.vanacker@odisee.be
Locatie: Odisee campus Brussel

Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen