Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Katja Fournier is master in de politieke wetenschappen, met een specialisatie in Europees asiel- en migratierecht.

 

Voor het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt ze aan het project "Kansen voor begeleide kinderen in opvang versterken". 

 

Haar professionele passies zijn: asiel en migratie, (rechten van) kinderen en jongeren en beleidsbeïnvloeding op dit vlak. Ze heeft een tiental jaar gewerkt in het asiel- en migratiemiddenveld met een specifieke focus op (niet begeleide) minderjarigen. 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen