Contact 
Samira Oizaz

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: samira.oizaz@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Samira heeft een master in de Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting: orthopedagogiek). Voor haar masterproef deed ze een verkennend-empirisch onderzoek naar de combinatie tussen islamitische en westerse pedagogiek bij moslimhulpverleners. 

Ze heeft ook een bachelor in Maatschappelijk werk en in Gezinswetenschappen, en ze deed de specifieke lerarenopleiding aan de KULeuven. Voor haar bachelorproef voor Gezinswetenschappen omschreef ze een gezinswetenschappelijke visie op relatieondersteuning bij moslims.

 

Ze is als onderzoekster aangesteld voor het project Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen door zelforganisaties.

In het kader daarvan begeleidt ze samen met Kim Lecoyer ook een projectgroep in de tweede opleidingsfase van Gezinswetenschappen.

 

 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen