Afbeelding 

9de EXPOO-congres

Op 15 december 2016 ging het 9de EXPOO-congres door in Brussel (fysiek, in de Kind en Gezin Academie)  en Antwerpen (virtueel, via op een groot scherm in De Nieuwe Vrede in Berchem). Thema dit jaar was 'Ontmoeten en verbinden - Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving'. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte aan dit congres mee als partner. 

We stonden stil bij het belang, de mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie. Is sociale cohesie hét toverwoord voor een warmere maatschappij? Welke rol kunnen de Huizen van het Kind en hun partners daarin spelen? En op welke manier kunnen ondersteunende netwerken rondom gezinnen gefaciliteerd worden? 

Het programma van het congres was onderverdeeld in zes deelthema's, met lezingen, praktijkvoorbeelden, videomontages, postersessies...:

  • Hoe draagt de inrichting van de ruimte bij tot een samenleving waar mensen hun eigen plek vinden en delen met anderen?  
  • Is onbekend echt onbemind, en vormt ontmoeting dan het sleutelwoord voor meer kleefkracht tussen mensen? 
  • Moeten we meer vertrekken vanuit de kracht in elk mens en vanuit krachtige netwerken? 
  • Bruggen slaan en banden smeden, een opdracht die in onze superdiverse wereld steeds belangrijker wordt. 
  • Een buurt is een mini-samenleving op zich en dus is dat het vertrekpunt. 
  • Burgers zijn mee verantwoordelijk voor de samenhang in de maatschappij en nemen dus zelf initiatieven. 

Onderzoekster Kristien Nys stelde tijdens een van de postersessies de resultaten van haar onderzoek rond opvoedingsondersteuning in Dilbeek voor. 

Afbeelding 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen