Afbeelding 

Activiteitenverslag 2020

2020 was geen jaar als een ander. Toch valt er heel wat om op terug te blikken, niet in het minst op de disruptieve invloed die het coronavirus had op onze hogeschool, ons kenniscentrum, op het werkveld en op gezinnen. Ondanks alle praktische en menselijke problemen leidde die disruptie ook tot innovatieve oplossingen. Zo timmerden we op korte tijd onze allereerste e-studiedag in elkaar, en bleek die fel gesmaakt door een geïnteresseerd publiek, dat via de chat actief nakaartte.

De coronacrisis sijpelde ook door in ons onderzoek. We lanceerden een succesvolle enquête naar de impact van corona op gezinnen en bekeken hoe werkgevers thuiswerkende werknemers met gezinnen kunnen ondersteunen. We blikten ten slotte vooruit, naar hoe het verder moet na corona. (Meer) thuiswerk zal wellicht een blijver worden, maar hoe zorgen we ervoor dat dit inclusief gebeurt?

Daarnaast bleven we ook dit bijzondere jaar inzetten op onze corebusiness: het ondersteunen en sterker maken van gezinnen, in samenwerking met een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties en experten. We brachten een e-learningpakket uit voor professionals die gezinnen in echtscheiding begeleiden, we startten onderzoek op om ouders bij te staan na racisme-ervaringen van hun kinderen, en we blijven onze onderzoekslijn rond de ondersteuning van vluchtelingengezinnen verder uitbouwen, met als nieuwe focus gezinshereniging en het versterken van de kansen van begeleide kinderen in de opvang.
Daarnaast peilen we op vraag van de jeugdbeweging zelf hoe divers de Chiro is, en blijven we onderzoeken hoe jonge Brusselse gezinnen beter ondersteund kunnen worden.

Ook in 2021 staan er boeiende onderzoeken en samenwerkingen op til, waarvan we u achterin dit jaarverslag al een voorproefje bieden. Laten we er samen iets moois van maken.

Tanja Nuelant
Studiegebieddirecteur Sociaal-Agogisch Werk

& Kathleen Emmery
Coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen

>> Doorblader het jaarverslag 2020 online

>> Download het jaarverslag 2020 als pdf

 

Foto: ©  VGC Lander Loeckx

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen