Afbeelding 

Online bijscholing 'Bewindvoering van kwetsbare ouderen'

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief.

Wanneer een meerderjarige juridisch onbekwaam wordt (bv. door dementie of een bepaalde psychiatrische of medische toestand) en zelf geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen, moet hij of zij worden ondersteund in het beheer van vermogen en/of persoon. We focussen zowel op de buitengerechtelijke als op de gerechtelijke bewindvoering, alsook op  psychosociale dimensie ervan.

Eerst bespreken we de vraag wanneer een oudere nood heeft aan extra bijstand en/of vertegenwoordiging (zowel de rechtstoestand als de feitelijke toestand).

In een tweede luik bespreken we de bewindvoering waarvoor er geen rechterlijke tussenkomst is, doordat er voorafgaand een zorgvolmacht (of lastgevingsovereenkomst) werd opgemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van een zorgvolmacht? We bekijken daarnaast de voorwaarden, het aanvangsmoment en de gevolgen. Kan de oudere persoon zelf nog beslissingen nemen? Is het nog mogelijk om iets te schenken of legateren? Is er een controle op de persoon die het bewind op zich neemt?

In een derde luik behandelen we de gerechtelijke bewindvoering. Wanneer en hoe wordt dit aangevraagd? Hoe verloopt de procedure bij de vrederechter? Kan een bewindvoering worden gewijzigd? Welke controle gebeurt er? We bespreken daarbij zowel de familiale, professionele en vrijwillige bewindvoerders. In het geval van een gerechtelijke bewindvoering, heeft de oudere persoon op voorhand ook enige inspraakmogelijkheden (via een verklaring van voorkeur) en tijdens het bewind recht op een vertrouwenspersoon.

Tot slot bekijken we een aantal initiatieven om de bewindvoering beter te omkaderen, zoals het Meldpunt Bewindvoering en de resultaten uit het onderzoek van SAM naar de ondersteuningsnoden van mensen die betrokken zijn in de bescherming van onbekwame personen.

We besteden tijdens deze bijscholing op donderdag 7 mei 2020  veel aandacht aan de impact van de nieuwe wetgeving m.b.t. het bewind (in voege sinds maart 2019).

Drieluik

Deze bijscholing past in een drieluik. Op 26 maart 2020 was er een bijscholing (via live streaming) over ouderen en het familierecht, met klemtoon op (1) de verschillende juridische partnerrelaties (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning), (2) het herpartneren op latere leeftijd, (3) het contactrecht tussen grootouders en kleinkinderen en (4) intergenerationele onderhoudsplichten. Op 30 april 2020 is er een bijscholing over ouderen en het vermogensbeheer, met klemtoon op (1) schenkingen, (2) erfenissen en testamenten en (3) praktische regelingen bij het overlijden. Op 7 mei 2020 is er deze bijscholing, gewijd aan het beheer van de persoon en het vermogen van kwetsbare ouderen.
Er kan voor elke bijscholing afzonderlijk worden ingeschreven. 

Voor wie?

Sociale professionals, medewerkers van woonzorgcentra of informele zorgnetwerken voor ouderen, en iedereen die betrokken is bij ouderen met vragen over bewindvoering.

De lesgever

Elisabeth Adriaens is jurist en bemiddelaar in familiale zaken. Ze is docent in de banaba Psychosociale Gerontologie en de bachelor Gezinswetenschappen. Als onderzoeker aan het Kenniscentrum van Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde ze o.a. over het erf- en familierecht.

Praktisch

Deze vorming kan via live streaming bijgewoond worden, aan verminderd inschrijvingstarief. Na inschrijving ontvangt u van ons informatie hoe u de bijscholing online kan volgen.

Datum: donderdag 7 mei, van 9u tot 17u

Deelname kost 50 euro 35 euro

Indien u deze bijscholing combineert met 'Ouderen & vermogensrecht: erfrecht en schenkingen' van 30 april, betaalt u voor de beide samen 60 euro (ipv 70). Vermeld dit wel duidelijk bij inschrijving.

Inschrijven kan via mail met vermelding van de bijscholing waarvoor u wenst in te schrijven, het facturatieadres en, indien van toepassing, het ondernemingsnummer en bedrijfsnaam.

 

Afbeelding 
Elisabeth Adriaens
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen