Bijscholing: 'Een week mama, een week papa? Kinderen ondersteunen bij scheiding'

In deze bijscholing staat het kindperspectief centraal. We bekijken het signaalgedrag van kinderen in diverse leeftijdsperiodes. We schetsen krijtlijnen voor het omgaan met ‘moeilijk gedrag en moeilijke gevoelens’ bij kinderen. We bekijken hoe we als volwassenen tijdens crisisperiodes een betrouwbaar kader kunnen bieden aan kinderen en jongeren.

Deze bijscholing ging door op vrijdag 7 en vrijdag 14 november, telkens van 9u30 tot 16u, op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. U kunt deze bijscholing ook op maat aanvragen.

Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen