Afbeelding 

Bijscholing 'Ouderen & familierecht: relaties, contactrecht en onderhoudsplichten'

Inhoud

Deze bijscholing (via live streaming) van donderdag 26 maart 2020 staat in het teken van belangrijke familierechtelijke thema’s waarmee ouderen te maken hebben. We focussen op drie thema’s:

- Ouderen en relaties

We bespreken de juridische effecten van de diverse vormen van partnerrelaties (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning): zowel bij de beëindiging (incl. onderhoudsplicht), als bij het herpartneren op latere leeftijd. We raken daarbij af en toe de impact op het erfrecht aan, waarop we verder in gaan tijdens een bijscholing op 30 april.

- Grootouders en hun kleinkinderen
Het recht van grootouders en stief/zorg-grootouders op persoonlijk contact met de minderjarige kleinkinderen in geval van een partnerbreuk of moeilijke relatie met het kind. Hoe kan dit, wanneer nodig, via de rechter worden afgedwongen?

- Onderhoudsplicht tussen de generaties

Welke (financiële) ondersteuning kan er worden verwacht van (klein)kinderen naar (groot)ouders? Geldt dit ook voor schoonouders en wat in geval van een relatiebreuk? De vraag is relevant in tijden van hoge kosten voor het verblijf in woonzorgcentra of ziekenhuiskosten.

 

Deze bijscholing past in een drieluik. Op 30 april 2020 is er een bijscholing over ouderen en het vermogensbeheer, met klemtoon op (1) schenkingen, (2) erfenissen en testamenten en (3) praktische regelingen bij het overlijden. Op 7 mei 2020 is er een bijscholing gewijd aan het beheer van de persoon en het vermogen van kwetsbare ouderen. Er kan voor elke bijscholing afzonderlijk worden ingeschreven.

Voor wie?

Sociale professionals en iedereen die betrokken is bij ouderen met vragen over de juridische gevolgen van (nieuwe) partnerrelaties of het beëindigen ervan op latere leeftijd; of vragen over het contactrecht tussen grootouders en kleinkinderen en de intergenerationele onderhoudsplicht.

De lesgever

Elisabeth Adriaens is jurist en bemiddelaar in familiale zaken. Ze is docent in de banaba Psychosociale Gerontologie en de bachelor Gezinswetenschappen. Als onderzoeker aan het Kenniscentrum van Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde ze o.a. over het erf- en familierecht.

Praktisch

Datum: donderdag 26 maart 2020, van 9u tot 17u

Via live streaming thuis of op uw werkplek bij te wonen!

Deelname kost 50 euro 35 euro. Omdat we u niet kunnen ontvangen op onze campus, bieden we graag een korting aan voor deze bijscholing.

Deelname aan de drie bijscholingen kan voor een gunsttarief van 120 euro.

Inschrijven kan via mail met vermelding van de bijscholing waarvoor u wenst in te schrijven, het facturatieadres en, indien van toepassing, het ondernemingsnummer en bedrijfsnaam. U krijgt via mail instructies om aan te sluiten bij de live streaming.

 

Afbeelding 
Elisabeth Adriaens
Contact 
Elisabeth Adriaens

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: elisabeth.adriaens@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen