Afbeelding 

Bijscholing 'Wortelen in nieuwe aarde': inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

In dialoog met kinderen

Om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal volop tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen'. Zij vonden hiervoor inspiratie in de methodiek 'The tree of life', ontwikkeld binnen het narratieve gedachtegoed. 

'Wortelen in nieuwe aarde' is opgebouwd uit 30 prachtige vertelkaarten, gemaakt door illustratrice Marie Van Praag en geproduceerd in samenwerking met Studio Sesam vzw 

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. 

Het doosje helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities.

Het vertelspel kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.

Tijdens deze bijscholing leer je de methodiek toepassen in de eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband.
 

Lesgevers

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze publiceert en geeft vorming over cultuur en emoties en (psychosociale) begeleiding van vluchtelingengezinnen. Zij is medeauteur van de boeken ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019), “Kind zijn in een asielcentrum: kansen versterken voor gezinnen na de vlucht.” (Acco, 2022) en “Gezinnen na migratie: Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenleving.” (Garant, 2022). Ze werkte mee aan de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’Zij is tevens medeauteur van de visietekst voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang (2022).

Claire Wiewauters is master in de pedagogische wetenschappen, gezins- en orthopedagogiek. Zij was co-promotor van het project en medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019). Ze lag aan de basis van de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’. Ze is ook co-promotor van het onderzoek naar gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

 

Praktisch

 • Data:
  • maandag 6 maart 2023, 9u30-13u
  • ​​dinsdag 9 mei 2023, 9u30-13u 
 • Locatie: Campus Schaarbeek
 • Prijs:
  • deelname kost 35 euro; dit is inclusief koffie en een broodje, cursusmateriaal, maar zonder het verteldoosje;
  • studenten betalen 20 euro (bij inschrijving vermeld je je studentennummer).
 • Verteldoosje: strikt genomen heb je dit niet nodig om de bijscholing te volgen. Indien je dit wenst, kan je het wel ter plaatse aankopen (20 euro), of bestellen (dan komt er 4,5 euro voor verzendkosten bij) 
 • Schrijf je in voor een van beide edities

Meer weten

Hoe asielopvang kindvriendelijker maken?

Hoe kun je de kansen van kinderen en gezinnen in asielopvang versterken? Met deze vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee op vraag van Fedasil aan de slag (met steun van AMIF). In de opvangcentra interviewden we bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers. Dat leidde tot een visietekst voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang. De visietekst omvat de basisvoorwaarden en aandachtspunten voor een kind- en gezinsvriendelijke opvang. Er kwam ook een enthousiasmerend vormingspakket om die visie op kinderen en gezinnen in de dagelijkse opvang waar te maken.

Op 3 februari 2022 publiceerden de onderzoekers bovendien een opiniestuk op Sociaal.net:

Lees verder:

In het artikel 'Het vertelspel "Wortelen in nieuwe aarde'" in het tijdschrift Caleidoscoop 2020/03 maak je alvast kennis met de inzet van deze methodiek in klasverband.

Het artikel '(H)erkennen en bevorderen van veerkracht bij vluchtelingengezinnen', gepubliceerd in Welwijs 2020/02, geeft uitleg en tips over de praktijk van onderwijs en welzijnswerk.

Auteurs: Claire Wiewauters, Kaat Van Acker en Mieke Groeninck.
 

‘Feel Fine February’

Deze methodiek vindt ook via andere kanalen zijn weg. In het kader van ‘Feel Fine February’, bood Vluchtelingenwerk Vlaanderen enkele webinars aan over het psychosociaal welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN. Tijdens het webinar van 22 februari kon Kaat Van Acker nog eens tonen hoe nuttig ons vertelspel hierbij kan zijn.

Meer weten over ‘Feel Fine February

 

Afbeelding 
Claire Wiewauters
Contact 
Claire Wiewauters

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: claire.wiewauters@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Kaat Van Acker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kaat.vanacker@odisee.be
Locatie: Odisee campus Brussel

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen