Afbeelding 

Bijscholing 'Wortelen in nieuwe aarde': inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

Bijscholing die we tweemaal aanbieden: op vrijdag 19/03/21 en woensdag 31/3/21, telkens van 9u30 tot 13u - en telkens online

De editie van woensdag 31/03 is volzet! Op vrijdag 19/03/21 zijn er wel nog enkele plaatsen vrij.

 

In dialoog met kinderen

Om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal volop tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen'. Zij vonden hiervoor inspiratie in de methodiek 'The tree of life', ontwikkeld binnen het narratieve gedachtegoed. 

'Wortelen in nieuwe aarde' is opgebouwd uit 30 prachtige vertelkaarten, gemaakt door illustratrice Marie Van Praag en geproduceerd in samenwerking met Studio Sesam vzw 

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. 

Het doosje helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities.

Het vertelspel kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.

Tijdens deze bijscholing leer je de methodiek toepassen in de eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband.
 

Lees alvast: 

Auteurs: Claire Wiewauters, Kaat Van Acker en Mieke Groeninck.
 

‘Feel Fine February’

Deze methodiek vindt ook via andere kanalen zijn weg. In het kader van ‘Feel Fine February’, bood Vluchtelingenwerk Vlaanderen enkele webinars aan over het psychosociaal welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN. Tijdens het webinar van 22 februari kon Kaat Van Acker nog eens tonen hoe nuttig ons vertelspel hierbij kan zijn.

Meer weten over ‘Feel Fine February
 

Lesgevers

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze publiceert en geeft vorming over cultuur en emoties en (psychosociale) begeleiding van vluchtelingengezinnen. Zij is medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019) en werkte mee aan de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’.

Katja Fournier is master in de politieke wetenschappen, met een specialisatie in Europees asiel- en migratierecht. Voor het project 'Kansen voor begeleide kinderen in opvang versterken' gaat ze in diverse opvangcentra in dialoog met kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.
 

Praktisch

  • Twee edities op volgende data: vrijdag 19/03/21 en woensdag 31/03/21, telkens van 9u30 tot 13u 
  • Tweemaal online => na inschrijving en betaling ontvang je de link
  • Deelname kost 25 euro
  • Inschrijven doe je online (kan enkel nog voor 19/03)
  • Het verteldoosje is niet inbegrepen; dit kan je best tijdig vooraf bestellen via deze link

 

Afbeelding 
Focus 
Contact 
Kaat Van Acker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kaat.vanacker@odisee.be
Locatie: Odisee campus Brussel

Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen