Dag van het gezin 2012: Gezinsconferentie

Gezinsbeleid in 2006-2011:
Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving?

15 mei is Internationale Dag van het Gezin. De Verenigde Naties roepen op om naar aanleiding van deze dag actuele thema’s in verband met gezinnen en gezinsbeleid op de agenda te zetten. We beantwoorden deze oproep elk jaar met een analyse van het gezinsbeleid in Vlaanderen, met een internationaal perspectief. In 2012 blikten we terug op vijf jaar van beleid voor gezinnen in Vlaanderen. Op 15 mei 2012 organiseerde de Gezinsbond een Gezinsconferentie in het Paleis der Academiën in Brussel, waar het HIG ruim aanwezig was.

Gezinsbeleid in 2006-2011

Onze analyse van het Vlaamse gezinsbeleid tussen 2006 en 2011 toont dat het beleid vooral de klemtoon legt op de ondersteuning van ouders in hun rol van opvoeders.

De analyse toetsen we af aan drie uitgangspunten:

  • Is het gevoerde beleid voldoende preventief en ondersteunend?
  • Is het gezinsbeleid selectief onafhankelijk van de gezinsvorm en van de arbeidssituatie?
  • Is er sprake van een expliciet en samenhangend beleid?

De relationele ondersteuning van gezinnen krijgt vooral aandacht wanneer het niet meer goed gaat. We houden dan ook een pleidooi voor meer relationele ondersteuning van gezinnen in de verschillende transitiemomenten van het leven.

De publicatie van dit onderzoek kunt u bestellen.

 

Gezinsconferentie 'Gezinsbeleid in Vlaanderen: De inzet vandaag, de uitdaging morgen'

Welke koers moet het gezinsbeleid uitzetten? Vandaag en morgen. De Gezinsbond greep de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei aan om hierover samen met tweehonderd deskundigen kritisch in debat te gaan. Deze Gezinsconferentie, in opdracht van de Vlaams minister voor Gezin Jo Vandeurzen, lichtte het beleid voor gezinnen door op drie terreinen: materiële ondersteuning, opvoedingsondersteuning, combinatie gezin, werk en zorg.

Kathleen Emmery, Pieter Rondelez en Gaby Jennes werkten actief mee aan de voorbereiding; mevrouw Jennes was bovendien voorzitter van de werkgroep 'Opvoedings- en relatie-ondersteuning'. Ons pleidooi voor meer relationele ondersteuning van gezinnen kreeg veel weerklank. In aanloop naar de conferentie was Gaby Jennes te gast in het Radio 1-programma 'De ochtend' om ons pleidooi voor een betere ondersteuning van duurzame relaties toe te lichten.

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen