Eerste bijeenkomst Onderzoeksplatform Opleiden Professionals

Onderzoeksplatform Opleiden Professionals organiseerde op 11 mei 2016 een eerste bijeenkomst over onderwijspedagogisch onderzoek in Hoger Onderwijs.

Zowel in het Vlaamse als Nederlandse hoger onderwijs worden professionals opgeleid. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar thema’s als professionaliteit, professionele identiteit, drijfveren en de rol van opleidingen daarbij. Uitwisseling over deze onderzoeken gebeurt vaak binnen de grenzen van de vakgebieden. Het platform wil over deze grenzen heen kijken, zodat de onderzoeken elkaar nog meer kunnen versterken en inspireren. De initiatiefnemers beogen naast een digitaal platform jaarlijks een bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze eerste bijeenkomst presenteerde Bas van den Berg (Marnix Academie) een recent onderzoek naar persoonlijk meesterschap van leraren. Pierre Artois (Université Libre de Bruxelles) nam ons mee in Franstalige arbeidssociologische perspectieven op professionals.

Onderzoeksplatform Opleiden Professionals is een samenwerking van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en de hogeschool Leiden.

Op het programma stonden:

  • Bijdrage van Bas van den Berg (Lector Dynamische Identiteitsontwikkeling, Marnix Academie): Een leraar blijf je altijd
  • Open Space* 
  • Bijdrage van Pierre Artois (Université Libre de Bruxelles): Sociology of professional groups. An overview of the French epistemology
  • Afsluitende borrel

*Toelichting Open Space

In de Open Space sessies bepaalden deelnemers zelf welke (deel)vragen of (sub)thema’s belangrijk waren om te bespreken. De bedoeling van deze sessie was om met elkaar kennis te maken, tot inhoudelijke uitwisseling te komen en zicht te krijgen op belangrijke vragen en thema’s in onderzoek over het leren en opleiden van professionals.

Doelpubliek en doelstelling

De bijeenkomst wilde vooral onderzoekers samenbrengen om kennis en kunde, methoden, theorieën en inzichten uit te wisselen over de studie van professionals, professionaliteit, professionele ontwikkeling, professionalisering en professionele identiteit. De focus lag op leer- en opleidingsprocessen in het kader van het hoger beroepsonderwijs/hoger professioneel onderwijs. Daarnaast waren ook opleidingsverantwoordelijken en docenten met interesse in deze thematiek welkom.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen