Euthanasie en verworven wilsonbekwaamheid, ook dementie

Bijscholing in het kader van de banaba Psychosociale Gerontologie

Lezing door Manu Keirse

De uitbreiding van de euthanasiewet voor mensen met dementie is een actueel onderwerp. Het debat verdeelt zowel politici als de publieke opinie.

Waarom geraakt dit niet opgelost? Omdat het een complex probleem is dat je vanuit verschillende hoeken moet bekijken. Ook al hebben mensen duidelijk vooraf vastgelegd dat zij euthanasie willen wanneer ze met dementie worden geconfronteerd, stelt zich de vraag of zij in de confrontatie met een ziekte als dementie nog dezelfde persoon zijn.

In dit college geeft Manu Keirse een genuanceerd beeld van een bijzonder moeilijke maatschappelijke en ethische problematiek. Hij doet ook voorstellen tot oplossingen.

Het concept beslissingsbekwaamheid en de betekenis hiervan in de verschillende fasen van het dementieproces worden verduidelijkt. De klemtoon ligt op een adequate communicatie met de stervende, familieleden en kinderen, om de verwerkingsprocessen te vergemakkelijken. Talrijke casussen en ervaringen illustreren de aangereikte theoretische kaders.

Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist op vlak van de verwerking van rouw en verlies. Hij is lesgever in de opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie en auteur van talrijke boeken.

Praktisch

Banaba Psychosociale Gerontologie

Deze  bijscholing is een onderdeel van de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Het doel van deze opleiding is om het werken met en voor ouderen te verbeteren, vanuit een holistische visie op het ouder worden. Studenten met een medisch of een sociaal diploma leren er samen hoe ze verbindend kunnen werken tussen ouderen, hun directe omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Deze opleiding telt 60 studiepunten en is gespreid over twee jaar, en is met een lesdag per week goed te combineren met een job. Maar je kan je ook inschrijven voor een of enkele opleidingsonderdelen.

>> Klik door voor meer info of mail naar audrey.dedecker@odisee.be

 

Focus 
Audrey De Decker
Contact 
Audrey De Decker

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: audrey.dedecker@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen