Afbeelding 
studiedag thuiscompganie draaiboek

Evaluatie van de aanpak van Thuiscompagnie

De levenskwaliteit van kansarme gezinnen met kinderen verhogen. Dat is het voornaamste doel van het project Thuiscompagnie, een initiatief van de Provincie Limburg. Want als gezinnen tot rust komen, verhogen de ontwikkelingskansen van de kinderen in die gezinnen. Daarom motiveert, vormt en stimuleert Thuiscompagnie vrijwilligers, hulpverleners en beleidsmensen om mensen in armoede te ondersteunen vanuit een versterkend en verbindend kader.

Samen doen

Thuiscompagnie wil de hulpverlening aan gezinnen in armoede verbeteren en meer afstemmen op hun eigen levensdoelen. Zoals de naam zegt: letterlijk thuis, in het gezin, aanwezig zijn. Tijd maken, tijd geven. Samen met, niet in plaats van, de gezinsleden zoeken naar directe oplossingen van heel praktische problemen. 'Samen doen' is een van de kernbegrippen. Niet door 'specialisten' te sturen, maar door de mensen die nu al in het gezin komen. Verzorgenden hebben heel wat potentieel en nemen in Thuiscompagnie die taak op. Zij worden opgeleid en gecoacht om versterkend en verbindend met de gezinnen aan de slag te gaan.

In Limburg is Thuiscompagnie sinds 2011 actief in tientallen gezinnen. Vijf partners hebben de krachten gebundeld en werken samen met een dertigtal OCMW's. Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor armoedebestrijding, vroeg het kenniscentrum HIG om dit project te evalueren. Kristien Nys, specialiste inzake opvoedingsondersteuning in kwetsbare gezinnen, ging kijken hoe de gezinnen en de begeleiders de specifieke aanpak van Thuiscompagnie ervaren.

Onderzoeker: Kristien Nys
Opdrachtgever: Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
De resultaten werden op 8 oktober 2013 door minister Ingrid Lieten aan de pers voorgesteld in het Provinciehuis te Hasselt.

Draaiboek

De ervaringen in Limburg en de onderzoeksbevindingen werden in een draaiboek gebundeld. 

>> Lees het draaiboek online

 

Studiedagen

Op 7 mei 2014 organiseerde de provincie Limburg de studiedag 'Thuiscompagnie gaat door!' Deze studiedag richtte zich tot al de betrokken actoren in het project en al de Limburgse diensten en voorzieningen die in de toekomst (verder) met Thuiscompagnie aan de slag willen gaan.

Op 22 oktober 2014 organiseerden wij samen met de Provincie Limburg een studiedag om het brede werkveld te laten kennismaken met de aanpak van Thuiscompagnie. We stelden daar ons onderzoeksrapport voor en de deelnemers kregen ook het draaiboek mee.

>> Bekijk de presentaties 

 

 

Afbeelding 
studiedag thuiscompganie draaiboek
Focus 
Downloads 
Kristien Nys
Contact 
Kristien Nys

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen