Afbeelding 

Even met twee - Relatie-ondersteuning met focus op partners met jonge kinderen

Op initiatief van de Gezinsbond en het departement Welzijn start een nieuw project om relatieondersteuning onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is één van de partners en zal het aanbod van de Gezinsbond evalueren. Het project zou o.a. bijdragen tot meer bekendheid van de campagne “Tijd voor je relatie” die in 2018 werd opgezet door de Vlaamse overheid en waar het kenniscentrum ook aan meewerkte.

Het is belangrijk dat relatieondersteuning wordt gezien binnen de ruimere gezinscontext. Aangezien uit onderzoek blijkt dat de komst van het eerste kind een belangrijke impact heeft op de relatie van partners, richt dit project zich tot gezinnen met kinderen tot en met 7 jaar. Vanuit een preventieve invalshoek geven we ouders informatie en handvatten waarmee zij aan de slag kunnen binnen hun partnerrelatie.

Partners

Naast de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen zijn volgende partners betrokken:

  • Universiteit Gent
  • Vaderklap – Buitendenker
  • Lannoo

Inhoud

De Gezinsbond en de verschillende partners werken een breed aanbod uit naar ouders zelf. Zo organiseren ze:

  • een online inspiratie-avond op donderdag 25 februari (deze kan je hier herbekijken)
  • verdiepende, thematische webinars met experts in de maanden maart en april
  • verdiepende, thematische podcasts in de maanden maart en april, waarin experts en koppels aan het woord komen (waaronder kenniscentrum-collega Bo Fagardo - over seksualiteit).
  • een inhoudelijk dossier op goedgezind.be
  • een duurzaam vormingsaanbod: wandeling met koppels (wordt ontwikkeld tegen het najaar 2021).

Meer informatie over het aanbod naar ouders.

Op 26 februari kwam het project aan bod in het artikel 'Hoe houden jonge ouders hun relatie gezond?' van De Standaard. Ook Kathleen Emmery kwam erin aan het woord.

Podcast over seksualiteit

In deze podcast praat Bo Fagardo over intimiteit en seksualiteit, bijvoorbeeld over de verschillen in behoefte aan intimiteit tussen partners. Hoe kan je ondanks dit verschil aan je partner waardering laten zien? Wat als het wel goed gaat in je relatie, maar er op vlak van seksualiteit geen verbinding is? Daarnaast gaat het over intimiteit na de bevalling en het effect van de pandemie op het libido van partners.

>> Beluister deze podcast

Podcast over interrol conflict

In deze podcast praten Kathleen Emmery, coördinator van ons kenniscentrum, en Dimitri Desender, één van de grondleggers van het platform Vaderklap, over de vele ballen die je als jonge ouder in de lucht probeert te houden. Er zijn namelijk verschillende rollen die je opneemt, zo ben je naast ouder, partner, werknemer of werkgever, vriend of vriendin, etc. Kathleen en Dimi kijken naar deze verschillende rollen en hoe deze rollen een effect hebben op je relatie. Wat kunnen we leren uit onderzoek en ervaren ouders dit ook zo in de praktijk?

>> Beluister deze podcast

Evaluatie-onderzoek

Voor de evaluatie van het project is het Kenniscentrum Gezinswetenschappen verantwoordelijk. In samenwerking met studenten Gezinswetenschappen zoeken we antwoord op volgende onderzoeksvragen:
1) Worden de beoogde effecten van het relatie-ondersteunend aanbod van de Gezinsbond bereikt?
2) Hoe wordt het aanbod door de deelnemers beleefd?
3) Welke factoren spelen een rol om niet aan een relatie-ondersteunend aanbod deel te nemen?
4) Welke aanbevelingen kunnen we formuleren over de inhoud, vorm, bekendmaking en toegankelijkheid van het toekomstig relatie ondersteunend aanbod van de Gezinsbond en andere organisaties?
 
Van maart tot en met mei zijn de studenten bezig met de dataverwerking, -analyse en rapportage. De studenten presenteren hun bevindingen in juni. Kathleen Emmery en Bo Fagardo, de verantwoordelijke onderzoekers, bundelen de bevindingen in een onderzoeksrapport.
 
 
Afbeelding 
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen